Konstrukce nohy

Modřiny

Klenutý design a množství malých kloubů dávají chodidlu sílu, ale zároveň jsou pružné a pružné. Subtalarní kloub je důležitou složkou tohoto mechanismu, metatarsophalangální klouby jsou potřebné pro chůzi, talus nohy odděluje dolní nohu a nohu. Nepohodlná struktura dolní končetiny zajišťuje pohyb osoby a slouží jako podpěra při stání.

Struktura kloubů chodidla

Metatarsus kostnaté struktury

Podle anatomie, tato skupina zahrnuje několik kloubů a další kosti lidské nohy, který tvořit 3 typy spojky volal sphenoid-metatarsal kloub: t

 • Vnitřní obsahuje základnu 1. metatarzální a mediální.
 • Střední - 2. a 3. metatarzální s mezilehlým a laterálním klínovým tvarem.
 • Vnější kombinuje 4 a 5 metatarzální a kvádrové kosti.

Tarsometatarsální klouby jsou téměř nehybné a tvoří pevný základ nohy.

Interplusar

Pohyblivé klouby dolní končetiny jsou tvořeny vzájemně obrácenými bázemi metatarzálních kostí. Jsou umístěny příčně a fixují kloubní kapsle. Výsledný prostor tvoří meziprostorovou metatarzální mezeru, kde se nachází mezioblastový vaz pro podporu kloubního povrchu. Interplusoptické připojení je neaktivní.

Plusphalangeal

Anatomická struktura struktury odkazuje na sférický typ. Zahrnuje kloubní strany hlav pěti metatarzálních kostí a základen falangů. Dělení spár má kapsle, které jsou slabě napnuté, jejich zadní část je připevněna k okrajům spáry. Mezi hlavami je příčná šlacha. Toto oddělení na noze zažívá maximální zátěž tělesné hmotnosti, takže je nejcitlivější na zranění.

Mezifalangeální

Mobilní spojení spojují prsty na nohou: proximální, střední a distální. Vzhled určuje jejich postoj ke skupině blokových. Dole, tenké kloubní kapsle jsou posíleny plantárním vazem a kolaterálem po stranách. Interfhalangální kostní klouby se podílejí na narovnávání a ohýbání prstů.

Intersticiální

Jejich rozdíly jsou způsobeny komplexní anatomií synoviálních kloubů. Interdisplained klouby jsou reprezentovány celou skupinou, která tvoří kosti tarsal části nohy. Současně se pohybuje celá skupina spojů. Jejich hlavní pohyby poskytují anteroposteriorní směr a také se otáčejí směrem ven a dovnitř.

Subtaline

Skládá se z paty (horní plocha) a kotníku (spodní část) kostí nohou, jejichž spojení se podobá válcovému tvaru. Jejich povrchy jsou pokryty hladkou hyalinní chrupavkou, na jejímž konci je připojena špatně natažená kostní kloubní membrána. Venku kolem artikulace několika malých vazů fixuje a posiluje.

Talno-heel-scaphoid

Nodulární skupina umístěná před subtalarním kloubem. Název naznačuje, že kloub je tvořen třemi tvářemi: navikulární, kalcanální a přední talar artikulární povrch. To je ten, který tvořil hlavu, a fossa tvořil zbývající dva: sesamoid kost a scaphoid. Kloubní povrchy jsou uzavřeny chrupavkou, kostmi jsou připevněny kostry.

Heel-kvádr

Sedlový kloub je umístěn mezi kvádrem a patní kostí. Pevně ​​natažená kostnatá skořápka se drží na okraji kloubní chrupavky. Kloubní spojení je posíleno šlachami a aktivně se pohybuje. Talonecaneus-navicular kloub, spolu s kvádrovým kloubem. Takový kloub se nazývá příčný tarzální kloub. I když jsou klouby fyzicky oddělené, mají společnou šlachu.

Ve tvaru klínů

Několik tvrdých útvarů, které jdou do kloubu, se nazývá klínovitý spoj. Artikulace je reprezentována třemi typy sfenoidní kosti tarzu, kvádru a šupiny. Všechny jsou spojeny kloubním vakem, který je připojen k okrajům chrupavky. Klínový kloub je v jedné rovině s dílčím dílem, mohou kompenzovat vzájemně se zhoršené funkce.

Anatomie tkáně nohy

Noha je komplexní anatomie. Taková struktura se skládá nejen z kostí, které jsou spojeny do kloubních kloubů. Noha je zesílena dalšími složkami: svaly, šlachy, tkáně chrupavky a vazy. Pro správnou funkčnost a citlivost jsou zapotřebí krevní cévy a nervy. Každý prvek nohy vykonává jinou funkci.

Tkáň chrupavky

Konce složek skeletu v místě koncentrace kloubového kloubu pokrývají chrupavku. Navenek vypadají jako bílá, hustá substance. Chrupavková tkáň dodává povrchu kosti hladký vzhled a podporuje hladký pohyb. Vzhledem k pojivové tkáni se části kostních struktur netřepou o sebe, nevytvářejí hluk a nezpůsobují bolest při pohybu.

Svaly chodidla

Noha je posílena o 19 různých svalů, které jsou umístěny v její spodní části. Jsou rozděleny do 3 skupin, z nichž každá odpovídá za změnu polohy jednotlivých fragmentů:

Svaly podporují oblouk nohy a zajišťují správné rozložení zátěže.

2 svaly, které se nacházejí na zadním povrchu, se podílejí na pohyblivosti prstů na nohou. Zbývající svalová vlákna jsou připojena k kostem, podílejí se na pohybu nohy, ale začínají v blízkosti kolene a patří k holenní kosti. Relaxační nebo přetěžující svalový tonus může mít za následek změnu umístění částí kostry, což je nebezpečné pro klouby.

Šlachy a vazy

Neklastické spoje obklopují a podporují spoje. Trojúhelníkový vaz (mediální) se rozprostírá od kotníku, další - ramenní a páteřní jsou umístěny na vnější straně. Šlachy jsou elastické, svaly se váží na kosti. Synoviální vagina je následující:

Šlachy - spojovací články mezi kostmi a svaly končetiny.

 • Boční povrch je obyčejný šlachový plášť peroneus svalů.
 • Mediální povrch - nezávislé šlachy:
  • synoviální vagina zadní šlachy tibialis;
  • flexor šlachy prstů.
Zpět na obsah

Krvní zásobení

Noha je reprezentována dvěma hlavními tepnami: zadní a zadní tibiální. Jsou rozděleny do mnoha malých, krev je šířena skrze ně ve všech tkáních. Zpátky do srdce se krev dodává žilami: povrchní a hluboké. Nejdelší - největší saphenous žíla prochází podél vnitřního povrchu nohy od velké falangy. Na vnějším povrchu běží malý.

Nervová vlákna

Jedná se o spojovací kanál mezi tkáněmi a mozkem, který zajišťuje přesné fungování končetin. Přenosem signálů do centrální části řídí nervová vlákna svaly a šlachy. V noze jsou hlavní 4 procesy nervových buněk: zadní tibiální nerv, hluboká a povrchová peronální, gastrocnemius. Velmi často v nohou pod vlivem mechanického tlaku dochází k narušení nervů.

Nemoci a deformity

Nesprávně rozložené zatížení a složitost struktury mohou způsobit patologické změny a různá onemocnění, která jsou popsána v tabulce:

Anatomická struktura chodidel

Nohy osoby jsou částí těla, díky níž se člověk pohybuje, udržuje rovnováhu a pomocí nohy může tělo odolávat při provádění různých pohybů. Proces evoluce dělal strukturu nohy obtížný, kvůli kterému moderní člověk může jít rovně.

Noha se skládá z 26 kostí, které jsou propojeny vazy a klouby. Tam je také mnoho svalů a šlach. V anatomii jsou tři části nohy, které budou popsány níže.

Kosti nohy

Jak víte, lidská noha připomíná ruce, zde jsou podobné ve strukturních částech, ale nazývají se jinak.

 1. Tarsovy kosti. Tato část nohy se skládá ze sedmi kostí - pata a talus, jsou velké, zbytek je klínovitý, klubovitý a lopatkový. Beran se nachází v oblasti mezi kostmi nohy, je součástí kotníku.
 2. Metatarsus - střední část nohy. Skládá se z pěti kostí, které mají tvar trubky, jdou na vrchol prstů. Na konci těchto kostí je povrch kloubů, což přispívá k pohyblivosti prstů. Také tato skupina kostí poskytuje správnou úroveň oblouku.
 3. Konec nohy je falangy prstů (formace costal), jejich přítomnost je dělána přítomností kloubů mezi nimi. V této části je 14 kostí. Palec se skládá ze dvou kostí a zbytku - 3 v každém prstu. Na úkor této části osoby může udržet rovnováhu těla, provádět jednoduché pohyby. Nicméně, mnoho případů bylo zaznamenáno, když v důsledku ztráty zbraní osoba poskytuje svou životně důležitou činnost pomocí prstů na nohou.

Kosti jsou propojeny klouby. Správnou strukturu kotníku a kostí nohou poskytují nervy, cévy, vazy, svaly a klouby.

Umístění kosti

Jak víte, důležitým prvkem zodpovědným za strukturu jsou kosti. Je třeba je podrobněji zvážit.

Největší kost je kalkana, je umístěna v zadní části chodidla a má velkou zátěž, tato kost částečně přispívá k pružnosti obou oblouků. Kosti nepatří k kotníku, ale je to důsledkem rozložení tlaku. Ve tvaru vypadá jako trojrozměrný obdélník s dlouhou osou.

Vepředu jsou klouby, které jsou nezbytné pro nejsilnější spojení patní kosti a ramusových kostí, což zajišťuje normální tvar nohy. V zadní části kosti je malý výčnělek, na který je připevněna Achillova šlacha. Spodní strana osoby nastupuje na zem.

Také v přední části je tuberkul pro spojení navikulární kosti s kloubem. Celá plocha je pokryta výčnělky a prohlubněmi pro připojení nervů, cév, svalů a vazů.

Trochu menší je kotníková kost, která vstupuje do kotníkové části. Téměř všechno je pokryto chrupavkou a nejzajímavější je, že k němu není připojeno nic jiného než vazů. Kost má pět povrchů pokrytých tenkou vrstvou hyalinní chrupavky.

Skládá se z těla, hlavy a krku:

 • tělo - je součástí kotníku, spojuje se s nohou v důsledku vazů a kloubů;
 • hlava je před kostí, má kloubní povrch. Hlava poskytuje silné spojení s věží.
 • krk je tenká část umístěná mezi hlavou a tělem.

Klínovitá kost. Nachází se na vnější straně nohy za čtvrtou a pátou metatarzální kostí. Navenek vypadá jako kostka, která mu dala jméno.

Šupinatá kost. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že se nachází na samotné noze a prostřednictvím kloubů je redukována na talus, tvořící oblouk nohy.

Sfenoidní kosti. Tam jsou tři takové kosti na osobě je noha, oni jsou malý a blízko u sebe (v pořadí žebra). Za nimi je navikulární kost a vpředu metatarsální kosti.

Struktura a funkce metatarzálních kostí jsou stejné jak v dospělosti, tak v dětství. Anatomický pohled - trubkovitý tvar s ohybem v úhlu. Tento ohyb a tvoří oblouky chodidel. Na povrchu jsou tuberosity pro uchycení vazů, svalů a kloubů.

Kosti prstů prstů jsou identické s těmi na rukou, lišící se pouze velikostí. Na palci jsou dvě falangy, další čtyři prsty mají tři.

V souvislosti s zatížením nohou palce je tlustý a zbytek je tenký a krátký. Mezi sebou jsou spojeny klouby, díky kterým se člověk může ohýbat a ohýbat prsty.

Struktura spojů

V chodidlech je mnoho kloubů, díky kterým se současně snižuje množství kostí. Pokud jde o velikost, kotník je považován za největší, spojuje tři velké kosti najednou. Díky tomuto spojení může osoba zvednout a snížit nohu a otočit ji. Všechny ostatní spoje jsou menší, ale plní stejnou funkci, která v komplexu činí nohu flexibilní a mobilní.

Členek se skládá z velkého talusu a dvou menších tibiálních kostí. Ve druhém jsou kotníky, které upevňují kotníkovou kost. Podél okrajů jsou silné vazy a samotný kloub je připojen k chrupavce, která pokrývá povrch kosti.

Důležitou složkou je subtalarní (příčný) kloub, který se skládá ze sedavého kloubu a plní funkci oblouku berana a patní kosti. Spojuje tři kosti - lopatu, patu a kotník, vazby, které přispívají k hustší fixaci, jsou také zapojeny do procesu spojování.

Kopule a patní kosti jsou spojeny kloubem stejného jména. Spolu s subtalanem tvoří praktický typ vzdělávání. Tato sloučenina je někdy nazývána "řeckou dutinou", v medicíně je známa jako "ram-navikulární kloub".

Co se týče chirurgické praxe, nejmenší význam mají klouby, které jsou umístěny na šupinaté a sfenoidní kosti. Metatarsální a tarzové kosti jsou však spojeny klouby sedavého typu, jsou obklopeny pružnými vazy a jsou součástí příčných a podélných oblouků chodidla. Mezikloubní klouby jsou umístěny žebrovitě mezi metatarzálními kostmi.

Jedním z nejdůležitějších jsou klouby, které se nazývají metatarsophalangeal, účastní se téměř každého kroku nebo pohybu těla při chůzi.

Svazky nohou

Nejdůležitější ze všech je plantární vaz (podélný). Vaz odlétá z patní kosti a dosahuje začátku metatarzálních kostí. Má mnoho oborů, které plní funkci posilování a upevňování podélných a příčných oblouků a udržuje je v normálním stavu po celý život. Jak však víte, porušení oblouků chodidel může znamenat ploché nohy, jejichž léčba někdy trvá déle než jeden rok, zejména pokud se jedná o dospělého.

Zbývající, menší vazy také upevňují a posilují kosti a klouby nohy, což pomáhá člověku udržet své tělo v rovnováze a vydržet dynamické a statické zatížení při dlouhé chůzi nebo běhu.

Svaly chodidla

Jakýkoliv pohyb nohou je možný pouze s pomocí svalů, které jsou v noze, kotníku a dolní části nohy. Je důležité, aby svaly na nohou pomáhaly při pohybu chodidel a ve vzpřímené poloze.

Svaly dolní končetiny

Před svalem je dlouhý extenzorový sval, tibiální sval. Jejich muž se zabývá protahováním nebo ohýbáním nohou. Díky těmto svalům může člověk ohnout a ohnout prsty.

Vnější nebo laterální skupina zahrnuje krátké a dlouhé peroneální svaly. S jejich pomocí je možné provádět pronaci, stejně jako laterální ohyb nohy.

Zadní strana je charakterizována masivními svalovými skupinami složenými z více vrstev. Mají obrovské denní zatížení. To zahrnuje triceps, skládající se ze svalů gastrocnemius a soleus. V této oblasti je dlouhý typ flexor prstu, plantární sval a také část svalové tkáně. Tyto svalové skupiny umožňují ohnout podešev Achillovou šlachou. Účastní se také procesu rozšiřování a ohýbání prstů.

Svaly chodidla

Zadní část svalové skupiny má krátký typ extenzoru prstů. Pochází z paty a je zodpovědný za motorickou aktivitu čtyř prstů, ale neovládá palec.

Na chodidle je několik malých svalů zodpovědných za aduction, abdukci a ohnutí prstů na nohou.

Plavidla a nervy

Zadní a přední tibiální tepny jsou zodpovědné za krevní zásobení lidských nohou. Na samotné noze pokračují tyto tepny na vnějších vnitřních a zadních tepnách umístěných na plantární části. Tvoří malé množství arteriálních kloubů a kruhů. A v případě zranění s různou závažností, když dojde k poškození jednoho z kruhů, zbytek bude schopen zajistit normální průtok krve do nohou.

Pokud jde o odtok krve, provádí se stejnými žíly, které jsou umístěny na zadní straně. Tyto žíly tvoří vazbu. Díky nim se krev dostává do malých a velkých žil, které se nacházejí v dolní noze.

Nervové impulsy z centrálního nervového systému jsou přenášeny podél gastrocnemius, hlubokých fibulárních, povrchových a zadních tibiálních nervů. Díky nervové inervaci člověk pociťuje pohyb v prostoru, vibrace, bolest, dotek, rozlišuje chlad a teplo. Všechny nervové impulsy jsou zpracovány v míše.

Stejné nervy poskytují přenos signálu z mozku do svalových skupin. Takové impulsy se nazývají reflexy, které jsou nedobrovolné a svévolné. Pokud jde o druhé, je to pozorováno, když dochází ke svalové kontrakci, ne vždy závisí na vůli osoby. Příčinou tohoto fenoménu může být práce potních a mazových žláz, zvýšení nebo snížení tónu cévních stěn.

Vrchní vrstvou je kůže. Kůže na chodidlech se liší v závislosti na oblasti chodidla. Na samém podrážce má vysokou hustotu, ale v patě je silnější. Kůže má stejnou strukturu jako na dlaních, nicméně v důsledku vysokých zátěží se začíná s věkem hromadit. V zadní oblasti je kůže poměrně hladká a elastická, jsou zde nervová zakončení.

Takže na základě všeho, co bylo řečeno výše, je jasné, že příroda se postarala o to, aby nohy vydržely obrovský tlak. Tvorba nohy je zřídka ovlivněna národností osoby nebo podmínkami, ve kterých žije.

V případě poranění alespoň jednoho z prvků nohy se může vyvinout hyperkeratotická forma mykózy nohy, která deformuje osteoartritidu, flatfoot, ostruhy paty a další závažné choroby.

Struktura lidské nohy: schémata a nemoci orgánů a kostí, svalové body s Foto a léčba

Lidská evoluce dělala nohu jedinečný a komplexní mechanismus, který vykonává jarní a vyrovnávací funkce, poskytovat zmírnění otřesů během pohybu.

Díky končetinám se člověk mohl pohybovat, udržovat rovnováhu, odolávat pohybům.

V noze je 26 kostí a všechny jsou spojeny v jednom mechanismu vazy a klouby.

Kromě toho existuje obrovské množství svalové tkáně a šlach.

Muskuloskeletální systém nohy

Kosti

Noha a ruka jsou podobné ve struktuře. Anatomie rozděluje nohu do následujících oblastí kostí:

Tarsus

Včetně 7 kostí. Nejvíce objemný - talus a pata. Narážení se nachází mezi dolní nohou a odkazuje více na kotník. Patří mezi ně:

 • - klubové;
 • - šupinatá;
 • - sfenoidní kost.

Plyusna

Jedná se o sbírku pěti kostí připomínajících trubku. Toto oddělení je průměrné a je zodpovědné za fungování prstů a správné umístění oblouku. Kosti končící v kloubech vedou k začátku prstů.

Distální sekce

Má 14 kostí. Každý prst má 3 kosti, kromě velkého, který má jen dva. Mezi kostními útvary jsou spoje pro zajištění mobility.

Díky této zóně nohy má tělo člověka rovnováhu a může se pohybovat. Je zajímavé, že v případě ztráty rukou vykonávají prsty náhradní funkci.

Mezi kostmi jsou spoje. Kromě toho noha obsahuje svaly, vazy, nervy, krevní cévy.

Jak jsou kosti

Kosti vyžadují podrobnější zvážení, protože jsou hlavní složkou nohy.

Patní kost - nejsilnější

Je umístěn v zadní části a nese obrovské zatížení. Navzdory skutečnosti, že tato část nemá nic společného s kotníkem, hraje velkou roli v rozložení tlaku. Tvar patky se podobá trojúhelníku v trojrozměrném tvaru s dlouhou osou.

Úloha konektoru mezi patní kosti a talusem je prováděna klouby. Silné spojení těchto dvou kostí je nezbytné, aby noha měla normální tvar. Zadní část kosti drží Achillovu šlachu. Toto místo se nachází na malé římse. Spodní část je podpora při chůzi po povrchu Země.

Na přední části se nachází tuberkul, kde jsou spojeny navikulární kosti a kloub. Na povrchu vidíte spoustu výčnělků a naopak - dutiny. To jsou místa, kde jsou připojeny cévy, svaly, nervy, vazy.

Talus je mnohonásobně menší než pata

Ale masivní a tvoří část kotníku. Tváří v tvář patě. Skládá se převážně z chrupavky a překvapivě ale nemá žádné vazy kromě. Jeho povrch se skládá z 5 kusů, lemovaných tenkou vrstvou hyalinní chrupavky.

Tato kost se skládá z následujících částí:

 1. - tělo spojené s kotníkem a vykonávající spojovací funkci s nohou v důsledku vazů a kloubů;
 2. - hlava, představující přední část kosti s kloubním povrchem. Tato část je nezbytná k zajištění spolehlivého spojení s věžičkou;
 3. - krk - nejtenčí část, umístěná mezi hlavou a tělem.

Přes sílu kosti, to je často zraněné nebo nemocné.

Klínovitý

Najdete ji na vnější straně nohy na vnějším okraji. Nachází se na 4 a 5 metatarzálních kostí. Forma je krychle, proto její jméno. Zadní strana přichází do styku s patní kostí a proto má tvar sedla a kalcanální proces.

Scaphoid

Nachází se přímo na noze na vnitřním okraji.

Jeho konce jsou zploštělé, horní část může klesnout a spodní část je dutá.

Díky spojům spolupůsobí s beranem a slouží jako shaper nohy.

Ve tvaru klínů

Skládá se ze tří jam:

 • - Mediální, je největší;
 • - střední, nejmenší;
 • - laterální - médium.

Všechny jsou malé a nacházejí se v těsné blízkosti. Mají metatarzální kosti před sebou a za šupkou. Celý systém je pevný a tuhý, tvořící pevný základ nohy.

Metatarsus

Představují trubku ohnutou pod úhlem. Mají stejnou strukturu a mají podobné funkce jako u mladých, to v dospělých letech. Ohyby kostí dávají oblouku požadovanou polohu. Když se podíváte na povrch, je to jiné, díky spojení vazů, kloubů a svalů.

Falangy

Stejné jako na prstech. Jediný rozdíl je ve velikosti. Palec je sestaven ze 2 falangů a tvar je mnohem silnější kvůli zatížení, které se vyskytuje při chůzi. Zbytek tvoří tři falangy a jsou mnohem tenčí a kratší.

Spoje

Jaké jsou klouby?

Nohy jsou charakterizovány přítomností velkého počtu kloubů, které hrají redukující roli mezi kostmi. Když je porovnáme ve velikosti, pak největší je kotník, spojující tři velké kosti. To umožňuje osobě zvednout a spustit nohu, aby se mohly otáčet. Zbývající spoje jsou mnohem menší, ale ve skutečnosti je jejich funkce podobná. Poskytují nezbytnou flexibilitu.

Trochu o kotníku říkají. Zahrnuje velkou kotníkovou kost a dvě holeně, které jsou menší, včetně kotníků. Okraje kloubu jsou upevněny silnými vazy a jsou bezpečně spojeny s chrupavkou.

Obrovskou roli hraje příčný nebo dílčí spoj. On je nečinný, ale spojí tolik jak tři kosti - navicular, kotník a pata. Pro spolehlivější fixaci je zajištěna účast ve vazbě vazů.

Subtalarní kloub pomáhá tvořit oblouk kvádrových a patových kloubů. Někdy je takové spojení nazýváno řeckou dutinou a v medicíně bylo pojmenováno ram-navicular joint.

Jedním z nejvýznamnějších kloubů jsou metatarsophalangeal. Podílí se na každém pohybu lidského těla.

Nejméně významné jsou klouby na šupinaté a sfenoidní kosti.

Svazky

Na prvním místě v důležitosti je plantární vaz. Pochází z patní kosti a končí u vzniku metatarzálních kostí.

Svazek je charakterizován velkým počtem větví nesoucích fixační funkci podélných a příčných oblouků.

Takové spojení je zodpovědné za správný stav trezoru po celý život člověka.

K posílení systému kostí a kloubů jsou zapotřebí menší vazy. Díky nim je lidské tělo schopno udržet rovnováhu a stres během pohybů.

Sval

Noha se může pohybovat pouze pomocí svalů. Jsou všude - v oblasti nohy, dolní končetiny a kotníku. Svalová struktura holeně zajišťuje pohyb s nohama při chůzi a ve svislé poloze.

Přední část tvoří skupina svalů dlouhého extenzoru a tibiálního svalu. Díky nim mohou být falangy na nohách ohnuté a ohnuté.

Dlouhé a krátké peronální zajišťují boční ohyb chodidla a pronace.

Velmi objemná svalová skupina se nachází v zadní části. Tyto svaly se skládají z několika vrstev. To zahrnuje následující svaly:

 • tříhlavý, včetně gastrocnemius a soleus;
 • ohýbačka prstů;
 • plantární;
 • tibial (částečně).

Podešev během práce této svalové skupiny je ohýbána pomocí Achillovy šlachy. Svalová tkáň pomáhá ohýbat a ohýbat prsty.

Pro pohyb čtyř prstů, ne brát v úvahu ten velký, extensor krátkého typu, patřit do zadní svalové skupiny, je zodpovědný. Malé svaly na noze umožňují provádět funkce abdukce, flexe.

Cévní a nervový systém nohy

Krev

Aby krev pronikla do nohou, jsou v přední a zadní části tibiální tepny. Protáhnou se podél chodidla na chodbě. Z těchto velkých tepen vycházejí malé spoje a kruhy.

Když je noha poškozena, funkce jednoho z kruhů je narušena, ale ostatní nadále zajišťují potřebný průtok krve do končetin.

Pro odtok reagujte žíly na zadní straně. Vypadají propletené a poskytují průtok krve do velkých a malých žilek v nohách.

Nervy

Je nedílnou součástí normálního fungování lidské nohy. Jsou odpovědné za pocity:

 • - bolest;
 • - vibrace;
 • - dotek;
 • - zima nebo teplo.

Nervové signály, vycházející z CNS přes gastrocnemius, peronální, povrchové a tibiální nervy, dosahují míše a jsou tam zpracovávány.

Nervy přenášejí signál do svalů, jsou v podstatě reflexy - svévolné nebo nedobrovolné (nezávislé na lidské vůli). Nedobrovolnou součástí práce jsou žlázy (mazové a potové), cévní tonus.

Co se týče kůže, na noze je několik zón, které se liší hustotou, strukturou a elasticitou. Například, kůže je vysoce hustá podešev a paty jsou tlusté. Zpočátku, kůže dlaní a nohou jsou stejné, ale postupem času as rostoucím zatížením se objevují další vrstvy. Zadní část chodidla je hladká a pružná, s nervovými zakončeními.

Závěrem lze říci, že příroda udělala vše, aby zajistila, že noha vydrží obrovský tlak.

Nemoci chodidel

Noha je pravidelně vystavena stresu, ať už statickému nebo nárazovému. Poranění jí jsou časté. Téměř vždy doprovázena bolestí, zvýšením některých epifýz, otokem a zakřivením. Patologii lze detekovat na rentgenovém záření.

Artróza

Jedná se o onemocnění, při kterém chrupavka ztrácí svou elasticitu. Často to narušuje metabolické procesy. Je tu bolest, křik, otok.

 • - infekční onemocnění;
 • - alergie;
 • - systémová onemocnění - lupus erythematosus, sklerodermie;
 • - tuberkulóza;
 • - syfilis;
 • - dislokace nebo zranění.

Často můžete najít artrózu prvního prstu.

Onemocnění se vyvíjí ve třech fázích:

 1. Nejdříve je bolest, ale po zbytek. Někdy se stává patrnou odchylkou palce. Při řízení je tu křik.
 2. Léčiva proti bolesti a protizánětlivé léky se užívají k otupení bolesti. Prst je již ohnutý a je nemožné zvednout boty.
 3. Bolest nezmizí ani při užívání analgetik. Deformace sahá až k noze, je zde problém s chůzí.

Osteoartróza také velmi ráda kotník, deformuje kloub a bít do chrupavky.

Toto onemocnění je léčeno konzervativní metodou pouze v rané fázi. Pak bude nutný chirurgický zákrok - endoprostetika, resekce, artroplastika.

Ploché nohy

Tam jsou vrozené nebo získané flatfoot. Příčiny vzhledu:

 • - nadváha;
 • - těžké náklady;
 • - onemocnění nervových zakončení;
 • - zranění;
 • - špatné boty;
 • - přenesené křivice nebo osteoporózy.

Flatfoot existuje ve dvou formách:

 1. Příčné - s poklesem výšky oblouku, když jsou hlavy metatarzálních kostí v kontaktu se zemí.
 2. Podélná - to znamená, že celá noha má kontakt se zemí. Zvýšená únava nohou, bolest.

Artritida

Kloubní onemocnění postihující celé lidské tělo. Existují primární a sekundární artritida. Příčiny stejné jako u osteoartrózy. Příznaky zahrnují:

 • - bolest;
 • - deformace nohy;
 • - otok, zarudnutí;
 • - horečka, vyrážka, únava.

Metody léčby závisí na příčině onemocnění a mohou být fyzioterapeutické, lékařské, manuální, atd.

Clubfoot

Obvykle se vyskytuje od narození. Důvod - subluxace kotníkového kloubu. Získaná pupenka je důsledkem poranění dolních končetin, paralýzy, parézy.

Prevence nemocí

Je mnohem snazší předcházet rozvoji nemocí než léčit. Prevence zahrnuje:

 • výkon speciálních posilovacích cvičení;
 • aktivity pro šetrné sporty - cykloturistika, lyžování, plavání;
 • nosit pohodlné boty vyrobené z přírodních materiálů;
 • chůze na oblázky, písek, tráva;
 • použití speciálních ortopedických vložek;
 • poskytování odpočinku nohou.

Jak lidská noha

Kotník je oporou lidské kostry v dolní části. Spoléháme na to, když chodíme, běžíme nebo hrajeme sporty. Váha padá na nohu, ale nepohybuje se, jako na kolenou. Proto je nutné pochopit strukturu lidské nohy, představit její schéma s označením vazů a kostí.

Anatomie chodidla

Tato oblast těla je považována za distální sféru nohy, dolní končetinu. Jedná se o komplexní artikulaci nejmenších kostí, tvořící silný oblouk a sloužící jako podpěra, když se pohybujeme nebo stojíme. Anatomie nohy, její struktura bude jasnější, pokud znáte schéma její struktury.

Spodní strana nohy v kontaktu se zemí je obvykle nazývána jediným, nohou. Jeho opačná strana se nazývá záda. Je rozdělena do tří částí:

Klenutý design a hojnost kloubů dávají chodidlu neuvěřitelnou spolehlivost a odolnost, navíc pružnost s pružností.

Svazky nohou

Vazové ústrojí nohy, dolní končetiny udržuje mezi sebou všechny kostní struktury, chrání kloub a omezuje jeho pohyb. Tyto struktury jsou anatomicky rozděleny do tří skupin.

První z nich se skládá z vláken spojujících holenní kosti. Interosseous je oblast membrány umístěný dole, natažený mezi tele tele v jeho celé délce. Zadní dno je navrženo tak, aby se zabránilo vnitřním pohybům kostí. Přední dolní fibular jde do kotníku, nacházejícího se mimo tibiální kost, zadržující kotník z vnějšku. Příčná vazba fixuje nohu proti pohybu dovnitř. Tato vlákna připojují malou tibiální kost k holenní kosti.

Vnější vazy jsou reprezentovány předním a zadním thalamickým fibulárním a také kalcanálním fibulárním. Oni jdou od vnější oblasti fibula, běh v různých směrech k částem tarsus. Proto se nazývají "deltoidní vaz". Jsou určeny k posílení vnějšího okraje této oblasti.

Další skupina zahrnuje vnitřní vazy běžící na stranu kloubu. To zahrnovalo tibiální navikulární, tibiální ligamentum paty, zadní část předního tibiálního beranu. Začnou u kotníku zevnitř. Volal, aby bránil tarsu před vysídlením. Nejsilnější svazek zde nevyniká - všechny jsou dost silné.

Kosti nohy

Vazby chodidel jsou vždy spojeny s kostmi. Zezadu se tarsus nachází v páteři s beranem, v přední části trojice jsou klínovité, kvádrové a šupinaté. Kosti talusu se nacházejí mezi patní kosti a distálním koncem lýtkových kostí, spojující chodidlo s holenní kosti. Má hlavu s tělem, mezi nimi zase zúžení, krk.

Na vrcholu tohoto těla je kloubní oblast, blok, který slouží jako křižovatka s bradou. Podobný povrch je přítomen na hlavě, před ní. Spojuje se s navikulární kostí.

Je zvláštní, že na těle, vně i uvnitř, jsou kloubní prvky, které jsou kloubově spojeny s kotníky. Ve spodní části je také hluboká drážka. Odděluje artikulární prvky, které ji artikuluje s patní kostí.

Calcaneus odkazuje na dolní část tarso. Jeho tvar je poněkud protáhlý a zploštělý po stranách. Je považován za největší v této oblasti. To vylučuje tělo a hromadu. Ten je dobře cítil.

Na kostech jsou artikulární komponenty. Spojují ho s kostmi:

 • s beranem - nahoře;
 • od kvádru - vpředu.

Na vnitřní straně patky se nachází výčnělek, který slouží jako základna ramene.

Scaphoid kost se nachází v blízkosti vnitřního konce nohy. Je umístěn před pěchováním, uvnitř kvádru a za klínovitými kostmi. Na vnitřní straně jeho plochy našel tuberozitu, díval se dolů.

Není to špatný pocit pod kůží, je to bod identifikace, který umožňuje určit výšku vnitřní oblasti podélného oblouku nohy. Předně je konvexní. Jsou zde také kloubní plochy. Oni jsou artikulovaní s blízkými kostmi.

Klínovitá kost je umístěna na vnější části nohy, artikuluje:

 • vpředu - s 5. a 4. metatarsal;
 • zpět - s patou;
 • zevnitř - od vnějšího sfenoidu a šupin.

Ze dna je na ní drážka. Tady je šlacha peronálního svalu.

V tarsu, vnitřní-vnitřní větev zahrnuje klín-formoval kosti: t

Jsou umístěny v přední části lopatky, za první třemi metatarsálními a vnitřními vzhledem k kvádrové kosti.

V horní pět metatarsal kameny každý typ trubky. Na všech vyčnívají:

Jakýkoli zástupce této skupiny s tělem se podobá vnějšímu trojúhelníkovému hranolu. Nejdelší v něm - druhá, první - nejvíce tuku a krátké. Na základě metatarsálních jam jsou artikulární oblasti artikulující s jinými kostkami, nejbližší metatarsal a tarsus.

Na hlavách jsou oblasti kloubů, které jsou spojeny s proximálními falangy umístěnými v prstech. Jakýkoliv z metatarzálních kamenů je hmatný ze zadní strany. Měkké tkáně je zakrývají relativně malou vrstvou. Všechny jsou umístěny v různých rovinách a vytvářejí strop ve směru napříč.

V noze jsou prsty rozděleny do falangy. Stejně jako štětec má i první prst dvojici prstů, zbytek má trojku. Často, v pátém prstu, pár phalanges roste spolu a nakonec, ne trojitý, ale pár zůstane v jeho kostře. Falangy jsou rozděleny na distální, střední a proximální. Základní rozdíl mezi nimi na nohách je, že jsou kratší než na rukou (zejména distálně).

Stejně jako ruka má noha sesamoidní kosti - a mnohem výraznější. Většina z nich je pozorována v oblasti, kde 5. a 4. metatarzální kosti jsou spojeny s proximálními falangy. Sesamoidní kostky zvyšují příčné kloubní spojení v přední části metatarů.

Svaly chodidla

Vazby v noze jsou také připojeny ke svalům. Na zadní straně povrchu je pár svalů. Jedná se o krátké extenzory prstů.

Oba extenzory začínají z vnitřní a vnější sféry patní kosti. Jsou upevněny na proximálních digitálních falangech, které jim odpovídají. Hlavní činností těchto svalů je prodloužení prstů na noze.

Svaly a vazy nohy jsou rozmanité. Na povrchu chodidla jsou umístěny tři svalové skupiny. Vnitřní skupina zahrnuje následující svaly odpovědné za fungování palce:

 • ten, který ho odvádí;
 • krátký flexor;
 • ten, který ho vede.

Všechny z nich, počínaje kostmi tarsus a metatarz, jsou připevněny k palci - základ jeho proximální falangy. Funkčnost této skupiny je zřejmá z definic.

Vnější svalová skupina nohy je to, co ovlivňuje její pátý prst. Mluvíme o dvojici svalů - krátkém flexoru, stejně jako o malíčku. Každá z nich je připojena k pátému prstu - konkrétně k proximální falangy.

Nejdůležitější ze skupin je střední. Zahrnuje svalstvo:

 • krátký flexor pro prsty, od druhé do páté, připojený k prostředním falangům;
 • čtvercový plantar, připojený k šlaze dlouhého flexoru prstu;
 • ve tvaru šneku;
 • interosseous - plantární a dorzální.

Směr druhé - do proximální falangy (od 2. do 5.).

Tyto svaly začínají na kostech metatarů od tarsu na plantární oblasti chodidla, s výjimkou červů, které začínají od šlach dlouhého flexoru prstů. Všechny svaly jsou zapojeny do různých pohybů prstů.

V plantární oblasti svalové tkáně je silnější než na zadní straně. To je způsobeno různými funkcemi. V plantární oblasti svalů držte oblouky nohy, do značné míry, poskytovat jeho jarní vlastnosti.

Vasilij Stroganov Traumatolog-ortoped s 8 lety zkušeností.

Lidská noha: struktura, anatomie, funkce

Noha je dolní nohou. Plocha, která je v kontaktu s úrovní podlahy, se nazývá podešev, zadní strana, horní - zadní. Patka má mobilní, elastické a pružné zařízení s nerovností nahoru.

Anatomie a podobná konfigurace je schopna rozdělit hmotnost, snížit otřes při chůzi, přizpůsobit se nepravidelnostem, dosáhnout měkkého chodu. Provádí podpůrnou funkci, nese plnou váhu osoby, v kombinaci s jinými úlomky nohou, pohybuje tělem v prostoru.

Konstrukce nohy

Kosti nohy jsou natažené od paty k prstům, je jich tam 52 kusů, představovat 25% celkového počtu kostí. Noha je rozdělena do 2 oblastí: přední, skládací od zón metatarů a prstů, a zadní, tvořená kostmi tarsu. Přední část vypadá jako nadprstí a falangy prstů, ale méně pohyblivé.

Obecné schéma vypadá takto:

Falangy - sada 14 válcových malých kostí, 2 - patří mezi palce. Zbývající jsou soustředěny na 3 kusy pro každý prst.

Metatarsus - non-dlouhé válcové kosti v množství 5 kusů, umístil mezi falanges a trupu.

Tarsus - zbývajících 7 kostí, největší je pata. Jiné (talus, navicular, kvádr, klínovitý přechodný, boční, mediální) jsou mnohem menší.

Anatomické rysy

Podrážka chodidla je obtížná anatomie. Noha je zesílena pomocnými prvky: svaly, šlachy, chrupavky, vazy. Pro správnou funkčnost a hmatatelnost jsou nezbytné krevní cévy a nervy. Každá složka nohy vykonává různé funkce.

Materiál chrupavky

Konec kompozitních prvků rámu v oblasti fixace pohyblivého kloubu obklopuje chrupavku. Vypadají jako hustá bílá hmota. Chrupavka dává kostem elegantní vzhled, který podporuje hladký pohyb. Vzhledem k pojivové tkáni se prvky kostních struktur netrhají, aniž by vytvářely hluk a bolest během pohybu.

Sval

Noha je zpevněna řadou svalů umístěných v dolní části. Každý z nich je rozdělen do tří kategorií a je zodpovědný za změnu umístění jednotlivých částí:

 1. Palec.
 2. Malý prst
 3. Rozhodně všechny prsty.

Svaly drží oblouk nohy a zajišťují správné rozložení nákladu. Dva svaly umístěné na vnější straně se účastní pohybu prstů.

Zbývající svaly jsou připevněny k kostem, podílejí se na pohybu nohy, začínají u kolena. Uvolněný, nadměrný svalový tonus má za následek změnu polohy kosterních prvků, která je pro klouby nebezpečná.

Vazby a šlachy

Šlacha je pokračování svalu. Spojují svaly a kosti. Navzdory jejich pružnosti je možné je poškodit, pokud je sval natažen na maximum. Svazky nejsou elastické, ale velmi pružné. Jejich funkcí je spojovat klouby.

Krvní zásobení

Dvě klíčové tepny jsou předány k noze: zadní, zadní tibial, který být rozdělen do velkého množství malých tepen, přes kterého krev se rozšíří do všech tkání. Zpětná krev je dodávána žilami. Nejdelší z nich je velká plantární žíla, procházející podél vnitřní roviny. Na vnější rovině prochází malá tepna.

Krevní zásobení chodidla

Nervová vlákna

Díky nervům jsou signály přenášeny mezi mozkem a nervovými zakončeními. V nohách jsou 4 nervová zakončení - zadní tibiální, povrchová a hluboká fibulární, gastrocnemius. Nejznámějším problémem je zde nervové drcení a svírání spojené s vysokým přetížením.

Funkční účel

Hlavní funkce nohy jsou: t

 1. Jarní listí. Provádí se z důvodu přítomnosti oblouků a jejich schopnosti působit jako tlumič nárazů. Díky funkci pružiny noha zhasne až 80% energie, když se dotkne podpěry. To zaručuje provádění běhu, chůze, skákání bez trvalého poškození.
 2. Reflexogenní. Činnost nervového systému, non-stop sledování polohy těla. Na malé části nohy se hodí mnoho funkčních bodů, kterými je noha spojena s mozkem a orgány.
 3. Vyvažování. Za to odpovídají spoje. Zaručují schopnost pohybu při držení pozice.
 4. Jolt. S pomocí funkce joggingu se osoba pohybuje dopředu: noha přijímá kinetickou energii v okamžiku kontaktu s podpěrou, drží ji zpět během svitku od paty k patě, vrací ji do těla a odchází pro novou klapku.

Primární specializací je udržení váhy těla, zajištění jeho pohybu v prostoru. Lidská noha má 3 body kostní podpory: 2 umístěný v přední, 1 v zadní. Při chůzi na prstech závisí stabilita na délce prstů.

Přední část nohy, zejména v oblasti prstů, je pohyblivá a stlačitelná. Podle polohy přední oblasti vzhledem k zádům může být noha rozdělena na rovinu, zmenšena a zasunuta. Noha má také schopnost otáčet se podél podélné osy, vnějších a vnitřních okrajů výtahu.

Onemocnění nohy

Nejznámější nemoci chodidel jsou:

 1. Trofické vředy jsou kožní léze vytvořená během patologie procesu zásobování krví. Dlouhodobě neroste, což pacientovi ztěžuje žít a pracovat normálně. Hlavním důvodem je zadržování krve v cévách, výskyt vředů naznačuje, že problém se stal vážným, můžete se ho zbavit pouze v nemocnici.
 2. Kalhoty, kuří oka - ztvrdnutí oblastí, které při zranění stály. Lidé, kteří trpí touto chorobou, mají často nadváhu při nošení nepohodlné boty.
 3. Ploché nohy - onemocnění doprovázené změnami chodidla. Objevuje se s obezitou, intenzivní fyzickou námahou, dlouhým stáním, nošením bot nízké kvality.

Onemocnění nohou jsou diagnostikována, různí lékaři léčí. Většina pacientů se týká dermatologů, chirurgů, ortopedů, endokrinologů.

Představitelé houbových chorob jsou považováni za:

 • Mykóza - výskyt trhlin v nohách, mezi prsty, zesílení desek. Prsty bolí a bobtnají.
 • Ekzém - otravné a kožní vyrážky, rozpad nehtů.
 • Psoriáza - zarudnutí a loupání, praskliny.

Tam jsou také nemoci svalů nohou, doprovázený bolestí, necitlivost, křeče. Velmi často se zaznamenává atrofie svalů nohou. V průběhu let se projevuje poklesem motorických schopností až hlubokou paralýzou, neschopností pohybovat se nezávisle.

Funkce, strukturní rysy a anatomie lidských nohou

Noha - distální část dolní končetiny osoby, která vykonává podpůrnou funkci při pohybu. Horní část nohy, kterou člověk vidí při pohledu na nohy, se nazývá záda. Spodní část je v kontaktu s vodorovnou podpěrou - nohou (podešví).

Specifická anatomie chodidla je způsobena fylogenetickým vývojem evolučních adaptivních mechanismů spojených s vztyčenou chůzí.

Noha jako součást lidské kostry

Člověk je jediný biologický druh, který má komplexní klenuté úpatí zařízení.

Také adaptace nohy jsou takové vlastnosti nohy jako:

 • kratší a mohutnější kosti prstů, nucené vydržet konstantní zatížení;
 • dlouhá protáhlá prealgeal část;
 • podstatně méně flexibility a mobility kloubů ve srovnání s kartáčem;
 • vysoká hustota kostí, hustá kůže a tuk chrání kosti a klouby před poraněním;
 • hojnost a vysoká hustota nervových zakončení, umožňující reagovat na informace o životním prostředí a vhodně upravit povahu pohybu.

Fyziologické vlastnosti a funkce nohy

Fyziologie a nadměrný tlak na nohy je příčinou osteoartrózy: to je cena, kterou musí člověk zaplatit za výhody rovných nohou. Je přirozené, že většina lidí trpí artritidou, kteří mají nadváhu a mají profesi, která je spojena s potřebou být na nohou po dlouhou dobu a nechodit moc.

Komponenty anatomie nohy jsou kostní struktura (nosný rám), spojovacími prvky jsou klouby a vazy a svaly, které zajišťují pohyblivost nohy.

Výskyt strukturálního a funkčního poškození v jakékoliv skupině prvků má negativní dopad na ostatní.

Hlavní funkce nohy jsou: t

 • podpora při cestování;
 • vyrovnávání nárazy těla během běhu, fyzické práce a cvičení (opatřených klenbou), které chrání kosti a viscerální orgány před traumatizací během pohybu;
 • pomoc při nastavování polohy a polohy částí těla při vzpřímené poloze.

Bolesti kloubů - Tento nástroj může „postavit na nohy“, dokonce i ty, kteří jsou několik let bolestní..

Kosti lidské nohy

Noha integruje následující oddělení:

 • tarsus (zadní strana holeně), tarsus sestává z 5 kostí;
 • tarsus (střední část tvořící elastický oblouk) zahrnuje 5 kostí;
 • falangy prstů, včetně 14 kostí.

Tak, 26 kostí tvoří nohu, a každá kost má jméno.

Většina lidí má také 2 malé sesamoidy. Ve vzácných případech, noha zahrnuje 1-2 další, anatomicky nedodané kosti, často dávat jejich majitelé zdravotní problémy nohy.

Tarsovy kosti

Talus je nejvyšší umístěná kost nohy a jeho horní strana tvoří kotník:

 • Kost nemá žádné šlachy ani svaly.
 • Má 5 kloubních povrchů, na kterých je umístěna vrstva hyalinní chrupavky.
 • Také pata má mnoho kloubních povrchů (6 kusů), má více vazů, které jsou k ní vázány, přičemž její oslabení je často spojeno s tvorbou plochých končetin.
 • Achillova šlacha je připojena ke konvexnímu zadnímu konci.

Scaphoid tvoří vnitřek nohy palpací kloubu, lékař určuje stupeň flatfoot:

 • Podílí se na tvorbě anatomického oblouku.
 • Spojený kloub s talusem.
 • Před ním jsou připevněny tři klínovité kosti.
 • Klínovitě tvarované kosti z proximálních konců mají kloubní povrchy pro komunikaci s prvními třemi metatarzálními kostmi.

Klenba kosti je zahrnuta v horní části tars vnitřní strany.

Metatarsální nebo metatarsální kosti

Navzdory tomu, že se těchto pět tubulárních kostí liší v průměru a délce (nejsilnější a nejkratší jsou první kosti, nejdelší - druhá), jejich struktura je identická.

Zahrnují:

Těla těchto kostí vypadají jako pyramida se třemi hranami a hlavy mají zaoblené přední konce. Kloubní povrchy na hlavách metatarzálních kostí jsou spojeny s dolními falangy prstů a na základech kostí - s předním tarzem.

Falangy prstů

Analogicky s kartáčem, palce mají jen proximal (nižší) a distální (horní) phalanges, a zbývající prsty mají tři falangy každý (přechodný, proximální a distální), který být spojený pohyblivými klouby. Jedná se obecně o malé a tenké trubicové kosti.

Falanga nohy je znatelně kratší a silnější než ruce. To je způsobeno tím, že noha nevyžaduje pružnost a rozvoj jemných motorických dovedností, jako je tomu u prstů, ale vyžaduje sílu a schopnost odolat dlouhodobému zatížení.

Stejně jako metatarzální kosti jsou kosti prstů prstů prstů chráněny dostatečným množstvím měkkých tkání, takže jsou snadno hmatatelné, zejména u štíhlých, drátěných lidí.

Sesamoid kosti kostí

Dvě takové kosti jsou lokalizovány v tloušťce šlach palce v křižovatce metatarsal kosti s proximálními phalanges palce. Ovlivňují závažnost trezoru.

V nožní radiografii, oni se objeví v obraze jako zrna cizí hmoty v tloušťce vazů. Někdy tyto kosti mají vidlicovitou formu (toto je jak daný od narození a důsledek zranění).

Extra nebo Super Bones

Nejběžnější vnější tibiální kost (12% populace, u žen, téměř dvakrát častěji), která je spojena se šupinatou chrupavkou nebo vazy. Jeho rozměry jsou variabilní; pro lidi s velkými kostmi se silně vyboulí dolů, což znamená neustálé tření této oblasti botami. Někdy se nachází u profesionálních sportovců.

7% populace má trojúhelníkovou kost. Když lze rentgenové paprsky zaměnit se zlomeninou. Nerovná linie ohraničení a jasně zaměřená bolest indikuje zlomeninu, hladká, rovná čára ohraničení ukazuje přítomnost trojúhelníkové kosti.

Vlastnosti kloubů, vazů a chrupavek

Pro pohyblivost nohou jsou zodpovědné komplexy kloubů - interdispaceózní, tarsometatarsální, metatarsální-falangeální a interhalangální.

Intersticiální klouby

Uvědomují si spojení mezi kostmi tarsu.

Kotník je nejvyšším bodem nohy:

 • Tvoří je kloubní povrchy talu a vidličky holenních kostí, které byly do ní pájeny.
 • Tento kloub je zodpovědný za schopnost vytáhnout nohu dolů nebo naopak svisle vzhůru.
 • Jedním z rysů tohoto kloubu je skutečnost, že dětem a mladistvým je umožněn snadnější pohyb směrem vzhůru, a lidem ve věku po dokončení tvorby kostry - směrem dolů.
 • Úhel možné pohyblivosti kloubu může být až 90 stupňů.

Subtalarní kloub má tvar válce, je tvořen zadními částmi talu a patní kosti, jsou zde krátké vazy.

Synchronně s ním sférické talonekokulárně-navikulární společné práce. Osa tvořená touto dvojicí spojů slouží jako centrum pro supinaci a pronaci nohy.

Tarsometatarsální klouby

Klouby této skupiny spojují části tarsu spolu s kostmi tarsu. Většina z nich má ploché kloubní povrchy a velmi nízkou pohyblivost.

Kromě kloubů, mnoho vazů je zodpovědné za stabilitu této části nohy, většina ze kterého být připevněn k patě a vnější části nohy. Největší z nich spojuje calcaneus s proximálními částmi všech tarsus kostí (kromě těch spojených s palci).

Mezilehlé spoje

Mají plochý tvar povrchu a váží strany metatarzálních kostí.

Slouží jako vazby spojení:

Plusphalangální klouby

Tvořil záda proximálních falangů a zaoblených hlav metatarzálních kamenů. Navzdory zaoblenému tvaru mají tyto klouby spíše nízkou pohyblivost (ale stále lepší tarsome-metatarsal).

U starších lidí je velmi častá deformující se osteoartróza, která se obvykle projevuje jako bolestivá rána na vnitřní straně proximálního falanxu palce (tím je postižen metatarsophalangeální kloub).

Při zánětu kloubů (artritida) dochází kromě viditelných příznaků edému v postiženém kloubu také ke zvýšení tělesné teploty (obecně i v oblasti postiženého kloubu) a velmi ostrých bolestí, které pacienta přitahují k sobě, zejména když se zvyšuje zatížení nohou. Bolest může dokonce narušit spánek.

Mezifalangeální klouby

Spojují falangy prstů, mají poměrně vysokou pohyblivost, ale nižší než analogické klouby prstů rukou. Jsou zodpovědné za možnost ohnutí a prodloužení prstů.

Svaly a nervy nohy

Svalnatý systém nohy zahrnuje svaly plantárního povrchu a hřbetního povrchu. Svaly, které spojují nohu s nohou, jsou kvalifikovány jako svaly na nohou.

Plantární svaly jsou rozděleny do několika skupin:

 • Vnější skupina se skládá ze dvou svalů, které zajišťují ohyb a abdukci malého prstu (jsou připevněny ke spodnímu falangu).
 • Ve vnitřním - tři svaly zodpovědné za pohyb palce (ohýbání, vystupování a sčítání). Spojují dolní falangu prstu s kostmi tarsu a metatarů.
 • Střední skupina se skládá z několika svalů, jejichž funkcí je ohnout, vyčnívat a dotáhnout prsty. Plantární svaly odpovědné za ohýbání prstů se nazývají krátké flexory. Plantární svaly jsou mnohem silnější a trvanlivější než zádové svaly, protože také nesou velké břemeno udržování oblouku.

Zadní plocha zahrnuje dva svaly, které se nazývají krátké extenzory:

 • Jeden z nich je spojen s palcem, druhý - se zbytkem.
 • Při pohybu nohou dopředu pracují krátké extenzory.
 • Na jednom konci jsou připojeny k dolním falangům prstů a druhé k patní kosti.

Fyziologie oběhového systému

Mediální plantární tepna je rozdělena do dvou drážek: jedna z nich dodává krev do ohýbačky prstů a druhá do svalu, který vede k palci. Širší a rozvětvená laterální plantární tepna vyživuje různé svaly chodidel.

Zadní tepna je rozdělena do dvou větví - jedna jde mezi palec, druhá - hluboko do podešve, slučuje se s plantárním obloukem.

Metatarsus tepny jsou rozděleny do 4 plantární (pokračující plantární prst, táhnout se k stranám prstů) a 4 vzadu.

Žíly nohy jsou rozděleny na:

Struktura nohy

Anatomie dolní končetiny zahrnuje dvě tubulární kosti holenní - velké a malé.

Tělo malé holeně má také protáhlý trojúhelníkový tvar, ale výrazně tenčí. Jeho horní diafýza je připojena k holenní kosti.

Nemoci chodidel

Osteoartróza nebo deformující osteoartritida

Artróza je degenerativní onemocnění kloubů, při kterém nedostatek výživy kloubní chrupavky vyvolává deformaci kostí a zánětlivý proces ve skořápce chrupavky. Hlavní léčbou drog jsou nesteroidní protizánětlivé léky.

Doporučuje se kombinovat léky s lékařskou fyzioterapií a fyzioterapeutickými postupy. V každém případě je léčba předepsána po radiografii nohy.

Artritida nebo zánět kloubů

Artritida - je charakterizována zánětem v tkáni chrupavky kloubů v kombinaci s edémem. Onemocnění může mít různé příčiny, ale nejčastěji je buď spojeno s metabolickými onemocněními (dna, diabetes), nebo má infekční povahu.

Léky na artritidu jsou zaměřeny na odstranění zánětu a zahrnují:

 • antibiotika;
 • chondroprotektory;
 • a nesteroidní protizánětlivé léky.

Deformace nohy

Existují různé typy deformací nohy:

 • Clubfoot obvykle má příčinu v nedostatku tonus svalů nohy nebo nesprávném nastavení noh když se učí chodit, ale to může také být vrozený.
 • Dutá noha je důsledkem paralýzy, charakterizované hypertrofií podélného oblouku a vizuálním zkrácením nohy. Léčba - speciální gymnastika a ortopedické vložky.
 • Flatfoot - rozšíření tarzu a zploštění oblouku. Vyskytuje se se zvýšeným zatížením v kombinaci s nedostatečnou pružností svalů oblouku. V doprovodu zvýšení příčné vzdálenosti mezi kostmi tarsu.
 • Noha koně je důsledkem paralýzy tricepsového svalu tibie, charakterizovaného umístěním nohy v tupém úhlu k holenní kosti. V tomto stavu je narušena regulační funkce chodidla.
 • Noha nohy, na rozdíl od koně, noha tvoří ostrý úhel s holeně. Tento stav je vrozený i důsledek paralýzy. V prvním případě je jeho příčinou porušení postavení plodu v děloze. Tyto nohy jsou upraveny sádrovým odlitkem.

Stěny a jiné útvary na kostech nohy:

 • Vykostění na kostech (exostóza) je patologií neznámého původu, výskytem výrůstku na spodní části paty. Zpočátku se skládá pouze z chrupavky, s časem pevné soli vápníku jsou uloženy kolem chrupavky.
 • Osteofyty kostí - ostnaté výrůstky na kostech. Nejběžnější jsou osteofyty patní kosti, vyvíjející se paralelně se zánětlivým procesem Achillovy šlachy. Pravděpodobně se dědičný faktor podílí na výskytu patologie (častý výskyt u přímých příbuzných).

Zadní a klouby budou zahojeny za 5 dní a budou opět jako za 20 let! Je to nutné.

Poranění nohy

Zlomenina kostí nohy

Pokud jde o symptomy zlomeniny, je třeba říci, že vzhledem k velkému počtu kostí v noze a velké diferenciaci funkčního zatížení se příznaky projevují variabilně v závislosti na anatomii léze.

Existují však univerzální projevy:

 • posunutí polohy nohy (viditelný vnitřní povrch při pohledu shora + posun ve vodorovné rovině);
 • bolest (povaha je proměnlivá v závislosti na povaze poranění);
 • spěch krve na nohu a otok nohy.

Metatarsal kosti jsou nejvíce obyčejné oběti zlomenin (kvůli jejich zvláštnostem - tubulární struktura, jemnost, stejně jako potřeba udržovat pružný oblouk, se kterým tam jsou problémy se špatně trénovanými pomalými svaly nohy).

Pacient si může někdy neuvědomovat poškození malých kostí tarsu (zjevná bolest a poruchy tvaru nohy nejsou vždy přítomny).

Nejdelší (3-6 měsíců) zlomeniny talu rostou společně kvůli nedostatečně vyvinutému průtoku krve v této zóně a skutečnosti, že tato kost představuje největší procento tělesné hmotnosti. Falangy prstů rostou nejrychleji (měsíc a půl).

V souladu s ICD-10 jsou zlomeniny chodidel rozděleny na:

 • zlomeniny palce (zavřené a otevřené);
 • zlomenina jiného prstu (zavřený a otevřený);
 • nespecifikovaný zlom (uzavřený a otevřený);
 • zranění více nohou (zavřené a otevřené).

Fraktura ofsetu

Její znaky jsou:

 • bolest při střelbě v místě deformace;
 • otok celé končetiny a ne pouze umístění léze;
 • změna tvaru.

Uzavřená noha zlomeniny

Nejčastěji postihuje metatarzální kosti (mechanické mačkání shora) a paty (obě nohy dohromady) v případě neúspěšného přistání. Méně obyčejně postihuje talus v kombinaci s dolní nohou. Často se štěpí, může být doprovázena vysídlením.

Zlomenina Jonesa

Ovlivňuje vnější metatarsální kosti. Kvůli laskavému průtoku krve asi 20% případů zlomenin Jonesů neroste společně (a obecně se tento typ poranění vyznačuje pomalým hojením).

Mezi rizikové skupiny patří lidé, kteří se profesionálně podílejí na tanci, a ženy, které chodí na vysokých podpatcích. V nepřítomnosti zkreslení je poraněná končetina obvázána až 3-4 týdny; S citlivým posunem v průběhu operace.

Zátěžový zlom

Vyskytuje se při pravidelné nadměrné fyzické námaze na nepřipravených nohách. Liší se od ostatních zlomenin snadností detekce při palpaci a zvýšení bolesti při zatížení na noze.

Zlomeniny kostí u dětí

Nejčastěji se v důsledku skoku s přistáním na narovnaných nohách rozpadají kosti nohou u dětí. Vzhledem k větší pružnosti dětských kostí je četnost zlomenin nižší než u dospělých. Kosti falangy nebo paty jsou obvykle poškozeny. Ošetření je tradiční a zahrnuje kombinaci sádrových a fyzioterapeutických postupů.

Předchozí Článek

Co je spinální blokáda