Anatomie lidského loketního kloubu

Protahování

Dnes, loket je zóna kloubu stejného jména, zatímco dříve tento termín byl zvyklý na označení předloktí - mezera od začátku kosti k ohybu. Tradiční míra byla také zvažována “loket”. Anatomicky vyčnívá rameno, které vychází z ramenního kloubu a končí v ohybu loktů končetiny, samotném loketním kloubu a předloktí.

Kosti loketního kloubu

Anatomie lokte zahrnuje tři kosti. Přestaňme na každém z nich.

Kosti a vazy loketního kloubu

 • Rameno. Podle typu kosti se jedná o tubulární. Pokud jej rozříznete v horní oblasti, řez bude mít zaoblený tvar, podélný řez dolní části kosti bude trojúhelníkový. Kosti předloktí jsou spojeny s ramenem kloubním povrchem dolní části. Ulna je ve spojení s její střední částí (blok) a kloubní povrch laterální zóny humeru slouží k jeho spojení s radiální kostí.
 • Loket - trojúhelníková kost. Jeho proximální konec je poněkud tlustší, v tomto místě se kloub artikuluje s humerální kostí pomocí speciálního zářezu v oblasti zahušťování. Jeho boční konec je spojen podobným způsobem s poloměrem. Dolní oblast uvažované anatomické části se vyznačuje zesílenou oblastí, která se nazývá hlava. Jeho kloubní vrstva je také kloubová s poloměrem.
 • Záření Kost má na spodním konci tlustší oblast. Jeho horní oblast spojuje konec s humerus. Obvod spojů této oblasti hraje roli spojky s ulna. Na těle kosti je tzv. Krk - nejužší místo. Kosti zápěstí jsou kloubově spojeny s dolním okrajem radiální kosti kloubním povrchem.

Ligamentové a loketní klouby

Kolenní kloub patří do kategorie komplexu a skládá se z:

 • šroubový spoj ramenního loktu;
 • kulovitý tvar ramenního kloubu;
 • proximální kolenní kloub ve tvaru válce.

Ze tří zmíněných je nejjednodušší sondovat mezeru druhé. Místem jeho lokalizace je zadní povrch předloktí ve výklenku zvaném „jáma krásy“. Prostřednictvím kloubního aparátu se provádí ohyb a prodloužení, jakož i pohyb končetiny v kruhu.

Ramenní loketní kloub je tvořen střední částí humeru a zářezem ulnárního bloku. Není umístěn přímo v čelní rovině, ale je nakloněn pod úhlem 4 °. Z tohoto důvodu, když je předloktí ohnuté, směřuje ke střední části hrudníku.

Ramenní kloub navzdory svému kulovému tvaru činí pohyby pouze kolem svislé a čelní osy. Pohyb podél sagitální osy je vyloučen díky spojení ulnárních a radiálních kostí.

Kloub kloubu paprsku je zářezem na ulna a obvodovým povrchem zahušťujícího poloměru. Rotační pohyby kloubu podél poloměru podél svislé osy nejsou vyloučeny.

Struktura loketního kloubu

Složení loketního kloubu zahrnuje dva vazní vazy. Ulnární vaz vzniká z vnitřního zhrubnutí humeru, po kterém se rozpíná ve formě ventilátoru a je připojen k okrajům střední části. Vazový vaz začíná vnějším zahuštěním téže kosti a v oblasti cervikálního poloměru se dělí na dvě části, které procházejí kolem hlavy stejného jména kosti a jsou připojeny k ulna.

Svaly loketního kloubu

Anatomie loketního kloubu znamená přítomnost přilehlé svalové tkáně. Většina těchto svalů se nachází v oblasti ramene a předloktí. Zvažte největší a nejbližší z nich. Začněme se svaly ramene.

Do kategorie svalových svazků pohybů kloubů patří také dvě skupiny svalových tkání: přední a zadní. Jako součást první nemůže bez:

 • ramenní sval, počínaje dolní částí humeru. Je to díky její předloktí ohnuté;
 • biceps sval ramene, který má dvě zahuštění a patří do kategorie dvou artikulárních svalů. To hraje roli flexor ramene a předloktí, stejně jako sval latter. Svazek je velmi snadno snímatelný právě v oblasti jeho připojení k poloměru.

Ve druhé skupině svalů je obvyklé zahrnout:

 • triceps sval ramene, který je umístěn na zadní straně ramenního povrchu a je charakterizován třemi zesíleními. Aktivně se podílí na motorické aktivitě ramene a předloktí. Navzdory tomu, že má ve své struktuře dva klouby, je sval považován za nejslabší ve srovnání s jinými flexory;
 • ulnární sval vykonávající funkci extenzoru.

Svaly přilehlé k loketnímu kloubu

Obracíme se na svaly předloktí, spojené s loketním kloubem. Oni jsou také obyčejně rozděleni do dvou svalových skupin. První z nich je prezentována:

 • kulatý pronátor, který je zodpovědný za ohýbání a umístění předloktí;
 • plochý dlouhý sval, který vypadá jako vřeteno. Leží na povrchu pod kůží, v dolní oblasti předloktí je snadné sondovat jeho šlachu;
 • loketní flexor zápěstí, mající zesílení ramen a loktů. Vzdálený konec svalu je připojen ke kosti ve tvaru hrášku;
 • dlouhé palmarní svaly, které někdy mohou být zcela nepřítomné, se vyznačují vřetenovitým vzhledem a prodlouženou šlachou. Díky tomuto svalu se může končetina ohnout;
 • povrchový flexor prstů, sestávající ze čtyř šlach, které se rozprostírají na prstech. Střední falangy jsou povinny svou schopností ohýbat tento sval.

Druhou skupinu svalů nelze považovat za úplnou bez:

 • brachioradial, kvůli tomuto svalu, předloktí je schopné ohnout se také jak otočení;
 • dlouhý radiální extensor zápěstí, jehož funkčním účelem je provádět prodloužení a částečný únos ruky;
 • krátké radiální extensorové zápěstí. Funkce svalu je podobná funkci předchozího, rozdíl spočívá v mnohem menším točivém momentu;
 • ulnární extenzorové zápěstí, které je téměř úplně přilehlé k povrchu ulnární kosti. Sval je zapojen do prodloužení ruky;
 • extenzorové prsty. Šlachy svalu jsou umístěny ve směru hřbetní strany prstů prstů;
 • nártový sval umístěný v oblasti kostí předloktí.

Nervy loketního kloubu

Uvažovaný kloub hraje obzvláště důležitou roli v životě člověka. Zástupce lidské rasy je díky loktovému kloubu schopen provádět mnoho akcí: od běžných po profesionální. V případě jakéhokoli společného poškození se výkon jeho hlavní funkce stává sporným, což značně narušuje kvalitu lidského života.

Jak loketní kloub, jeho svaly a vazy?

Kloub lokte (latinský název articulatio cubiti, articulacio cubi) je tvořen třemi kostmi - distální epifýzou (konec) humeru, proximální epifýzou ulnárních a radiálních kostí. Jeho anatomie je navržena tak, že kloub lokte je složitý, protože je tvořen třemi jednoduchými klouby najednou: ramenem a ramenem, ramenem a ramenem, proximálním paprskem, kterým může člověk pohybovat rukama. Jejich, stejně jako struktura loketního kloubu, podrobněji zvažujeme níže.

Kosti a klouby loketního kloubu

Distální epifýza humeru má blok a hlavu kondylu. Proximální konec ulny má blok a radiální vrub. Radiální kost má hlavu a kloubní obvod, který lze vidět při pohledu na výkres. Ramenní kloub je tvořen kloubem humeru a vrubovým zářezem ulny. Ramenní kloub je tvořen kloubem hlavy kondylu humeru s kloubním obvodem radiální kosti. A proximální radioulnární kloub je tvořen kloubem radiálního zářezu ulna a hlavy poloměru.

Kolenní kloub se může pohybovat ve dvou rovinách:

 • Ohyb a prodloužení (čelní rovina);
 • Rotace (vertikální rovina). Tento pohyb poskytuje pouze ramenní kloub.

Jak je vidět z anatomického atlasu z fotografie, kloubní pouzdro obklopuje všechny tři klouby. Vzniká anteriorly nad hranou poloměru a koronoidní fossy, na stranách téměř u okraje bloku a kondylu humeru, za těsně pod horním okrajem ulnárního procesu a připojený k okraji radiální a blokové řezy na ulna a krku poloměru.

Vazby loketního kloubu

Kolenní kloub je obklopen čtyřmi vazy (pro vizualizaci je zobrazen diagram):

 • Kolenní vaz v loktech. Vzniká na středním epikondylu humeru a končí na okraji blokové zářezy ulny. Svazek spadá do podoby.
 • Radiační kolaterální vaz. Jeho začátek začíná na laterálním epikondylu humeru, jde dolů, rozdělený do dvou paprsků, kde jdou kolem poloměru vpředu a vzadu, připojují se k řezání ulny.
 • Prstencový poloměr. Pokrývá kloubní obvod radiální kosti vpředu, vzadu a z boku a směřuje k přednímu a zadnímu okraji radiálního zářezu ulna. Vaz má polohu radiální kosti vzhledem k ulna.
 • Čtvercový svazek. Spojuje spodní okraj radiálního zářezu s krkem poloměru.

Kromě prstencového vazu je zde také mezilehlá membrána předloktí, která také fixuje polohu ulna a poloměru vůči sobě. Membrána má malé otvory, kterými procházejí cévy a nervy.

Svaly loketního kloubu

Svaly loketního kloubu, provádějící pohyb v loketním kloubu, zahrnují skupinu flexorů, extenzorů, pronátorů a nártových podpěr, díky kterým struktura loketního kloubu zajišťuje pohyb lidských rukou.

Biceps sval ramene

Biceps svaly ramene, kvůli kterému ruka může ohnout, má dvě hlavy - dlouhý a krátký. Dlouhá hlava pochází z supra-artikulárního tuberkulu lopatky a končí ve svalovém břiše tvořeném oběma hlavami, což lze vidět při pohledu na kresbu. Břicho přechází do šlachy, která je připojena k tuberozitě poloměru. Krátká hlava pochází z vrcholu kokosového procesu lopatky.

 • Ohne paži u loktu;
 • Dlouhá hlava se podílí na únosu ruky;
 • Krátká hlava se podílí na duchu.

Ramenní sval

Široký, masitý sval umístěný pod bicepsovým svalem ramene. Vzniká na přední a boční straně distálního konce humeru, prochází kloubem loktů, kde šlacha roste spolu s kloubním pouzdrem a je připojena k tuberozitě ulny.

 • Předloktí ohněte před loktem;
 • Utáhne kloubní vak.

Triceps sval ramene

To je velký dlouhý sval, jehož struktura má tři hlavy: boční, dlouhý a mediální. Dlouhá hlava svalu pochází z kloubního hlízy lopatky. Boční hlava svalu vzniká na zadním povrchu humeru nad drážkou radiálního nervu z mediálního a laterálního intermuskulárního příčníku humeru. Středová hlava vzniká stejným způsobem jako boční hlava, ale pouze pod drážkou radiálního nervu. Všechny tyto tři hlavy jsou poslány dolů a spojeny a tvoří svalnaté břicho, které se mění v silnou šlachu, která je připojena k ulně.

 • Prodloužení předloktí v lokti;
 • Vede a přivede rameno k tělu.

Loketní sval

Ulnární sval je druh pokračování mediální hlavy tricepsu svalu ramene. Pochází z laterálního epikondylu humeru a kolaterálního vazu a je připojena k zadnímu povrchu olecranonu a prokládá se kloubní kapslí.

Funkce - rozšiřuje loket díky předloktí.

Kolo pronator

Je to tlustý a krátký sval, který má dvě hlavy: rameno a loket. Humerální hlava je připevněna k mediálnímu epikondylu humeru, ulna je připojena ke střednímu okraji ulnární tuberozity. Obě hlavy tvoří svalnaté břicho, které přechází do tenké šlachy a připojuje se k bočnímu povrchu poloměru.

 • Pronace předloktí;
 • Ohnutí předloktí v loketním kloubu.

Ramenní sval

Sval je umístěn laterálně. Vzniká těsně pod laterálním epikondylem humeru, jde dolů a připojuje se k bočnímu povrchu radiální kosti.

 • Předloktí ohněte před loktem;
 • Fixuje polohu radiální kosti v uvolněném stavu.

Ohýbačka zápěstí

Jedná se o plochý dlouhý sval, který pochází ze středního epikonu humeru a běží dolů k základně palmarského povrchu.

 • Ohnutí ruky;
 • Podílí se na ohýbání předloktí v lokti.

Dlouhý palmarový sval

Stejně jako radiální flexor, pochází z mediálního epikonu humeru, jde dolů a přechází do palmové aponeurózy.

 • Podílí se na ohýbání předloktí v lokti;
 • Ohýbá kartáč;
 • Utíká palmovou aponeurózu.

Kromě toho stojí za povšimnutí takové svaly, které působí jako povrchní ohýbačka prstů, ohyb lokte na zápěstí, extenzor prstů a ulnární extenzor zápěstí, které se také nepřímo podílejí na pohybech v loketním kloubu.

Jak kolenní kloub

V našem těle poskytuje asi 180 různých kloubů volnost pohybu. Speciální struktura tohoto biologického mechanismu, připomínající závěs, zajišťuje naklápění, ohýbání, neohýbání částí těla. Chrání kosti před třením, sebezničení, plní funkci odpružení. Důležitou roli v pohybu rukou hraje loketní kloub. To je považováno za obtížné, protože kombinuje tři kloubní mechanismy najednou. K pochopení principu loktů je třeba si představit, jaké kosti, svaly, vazy tvoří, jaké cévy a nervová zakončení poskytují výživu, inervaci.

Anatomie loketního kloubu

Koleno tvoří tři kosti:

Na spojích jsou vytvořeny tři jednoduché spoje:

 1. rameno;
 2. brachylochevoy;
 3. proximální radioulnar.

Názvy sloučenin hovoří samy za sebe, odpovídají prvkům obsaženým v kompozici.
V anatomii párového kolenního kloubu hraje důležitou roli hyalinní chrupavka, která pokrývá celý kloubní povrch epifýz spojovacích kostí. Tkáň chrupavky působí jako přirozený tlumič, snižuje tření, poskytuje optimální kontaktní plochu. Navzdory těmto významným funkcím nejsou v chrupavce žádné krevní cévy, výživa se provádí silou kloubní tekutiny.

Vypadá jako dokonale hladký, matný skleněný povrch. Nervová zakončení ne.

Složení hyalinní chrupavky:

 • 70 až 80% vody;
 • až 15% - organické sloučeniny;
 • asi 7% jsou minerály.

Výše uvedené složení jasně ukazuje význam vodní rovnováhy pro zdraví kloubních mechanismů našeho těla.

Kosti

Kloubový sáček loketního kloubu se spojuje do jediného uzlu tří kloubů, tvořených dolní částí humeru a horní (proximální) částí ulnární a radiální.

Vzhledem ke struktuře lokte je důležité předložit anatomické rysy distální (dolní) části humeru, která se přímo podílí na tvorbě artikulace. Nižší epifýza má kondomy, na jejích stranách jsou dva zvláštní procesy - mediální a laterální epicondylery, které slouží jako podpěra pro upevnění kopule a svalového aparátu. V oblasti kondylu je kloubní plocha. Na boční straně je k ní připojena radiální kost předloktí a na střední straně ulna.

Ulna je trojúhelníková, v horní části je zahuštěná. V místě zahušťování jsou dvě prohlubně (řezy). Blokové řezání - místo upevnění humeru, má dva anatomické výběžky v přední a zadní části, které se nazývají koronární a olecranonové. V radiálním prohloubení je vytvořeno spojení s poloměrem.

Poloměr v horní části končí hlavou směřující k humerálu. Pod hlavou - nejužší místo, zvané krk, pak výrazná tuberozita. Kloubový s hlavovým kondylem humeru přes vybrání v horní části hlavy.

Kosti, které tvoří biomechanismus loketního kloubu, jsou propojeny svaly, vazy a šlachy.

Svazky

Svazky se skládají z vláken pojivové tkáně. V závislosti na provedených funkcích mohou ve struktuře převládat elastická nebo kolagenová vlákna. Posílení vazů loketního kloubu je tkáno přímo do kloubního vaku po stranách. V přední a zadní části kapsle nejsou žádné vazy, což zvyšuje riziko a četnost poškození v této oblasti. Tajemství, které tvoří vnitřní vrstva kloubní manžety - synovium, snižuje tření jednotlivých prvků kloubu. Důležitou roli při zajišťování pohybů v loketním kloubu hraje brzdění a vedení vazů. První z nich jsou navrženy tak, aby zachovaly integritu biomechanismu, druhou je funkčnost.

Čtvercový vaz je upevněn na spodním okraji radiálního zářezu, poskytuje spolehlivé klouby s poloměrem krku.

Správné anatomické polohy radiální a loketní kosti je dosaženo díky prstencovému vazu radiální kosti. Kloubní membrána předloktí doplňuje artikulaci. Díky zde umístěným otvorům se provádí přívod krve a inervace kloubu. Boční epicondyle ramene a hlavy poloměru, loketní svíčková je upevněna radiálním kolaterálním kloubním vazem. Toho je dosaženo separací vláken do dvou paprsků, které pevně pokrývají povrch kosti.

Ulnární kolaterál pochází z vnitřního (mediálního) epicondylu. Je rozdělena na svazky (fanlike), upevněné podél okraje blokovitého zářezu.

Sval

Ve svalové tkáni probíhá komplexní proces přeměny energie. Pod vedením centrálního nervového systému, míchy a mozku přechází chemická energie do nové kvality - mechanické, zajišťující motorickou aktivitu.

850 svalů lidského těla se neustále stahuje. Díky této funkci svalové tkáně je zajištěna životně důležitá činnost našeho těla.

Mobilita loketního kloubu poskytuje poměrně velké množství různých svalových vláken, která provádějí: flexi, extenzi, supinaci, pronaci.
Tuto skupinu můžete rozdělit podle oblastí umístění.

Svaly ramene jsou reprezentovány:

 • Triceps sval ramene je zadní skupina, extensor, dva-artikulární. V anatomické struktuře jsou tři oddělené nosníky, z nichž každý je připojen k lopatce nezávisle na sobě, čímž se zvyšuje spolehlivost konstrukce. Nazývají se hlavové svaly. V kanálu tvořeném mediánem a vnějšími hlavami svalů a humeru je umístěn radiální nerv, probíhá hluboká tepna. Funkce - provádí mediální doplnění ramene, odbočuje v lokti.
 • Biceps sval je přední skupina, nárt předloktí, loketní flexor.
 • Humerální - přední skupina, flexor. Spojuje kosti humeru a lokte.
 • Koleno - zadní skupina, extenzor. Spojuje vnější epicondyle humerus, radiální kolaterální vaz s ulnárním procesem v horní části ulny.

Svaly předloktí se také podílejí na práci loketního kloubu, plní úlohu flexorů, extenzorů, jsou zodpovědné za rotační rotaci, poskytují pufr.

 • dlouhý sval dlaně;
 • flexor flexor ramene;
 • pronator round a další.

Supinace - kruhové rotace prováděné v loktech směrem ven, pronace označuje pohyb v opačném, vnitřním nebo mediálním směru.

Vasilij Stroganov Traumatolog-ortoped s 8 lety zkušeností.

Struktura, vlastnosti a funkce loketního kloubu

Významnou roli v lidském muskuloskeletálním systému zaujímá loketní klouby. Každý den jsou ruce vystaveny intenzivnímu zatížení, které může být vyšší, než je přípustné maximum. Jsou v neustálém pohybu, podílejí se na vzpírání, podílejí se na ohybu a prodloužení loktů - klouby rukou se musí vyrovnat se všemi těmito tvrdými pracemi.

Příčinou bolesti v lokti může být poškození kloubní chrupavky, prasknutí šlachy, protažení svalů a vazů, kardiovaskulární onemocnění a dokonce i patologie nervového systému. Všechny problémy je třeba brát vážně, protože jakékoliv komplikace mohou způsobit nevratné poškození končetiny.

Anatomie loketního kloubu

Vzhledem k atypické struktuře náleží loketní kloub ke komplexním kloubům, neboť se podílí na jeho tvorbě 3 kosti: ramena, lokty, poloměry. Tvoří kloub několika spojů, které jsou umístěny v jedné kapsli:

 • rameno;
 • brachylochevoy;
 • proximální radioulnar.

Anatomie loketního kloubu

Všechny složky, které tvoří loketní kloub, jsou pokryty hyalinní chrupavkou, díky níž sloučenina neztrácí svou pohyblivost a je chráněna před poškozením.

Ulna a její struktura

Ulna a její struktura

Ulna hraje důležitou roli ve struktuře celého kloubu. Má trojúhelníkový tvar s prodloužením na koncích. Na vnějším a vnitřním povrchu jsou speciální řezy pro spojení radiálních a humerálních kostí. Tyto řezy jsou na obou stranách ohraničeny procesy: předním, koronárním a zadním procesem, ulnárem.

Existují také speciální výčnělky s hrbolatým povrchem pro uchycení šlach svalů paže. Spojení s radiální kostí padá na spodní část ulny, v místě jejího zesílení. To je důležité a zranitelné místo zvané ulna.

Se zraněním a poškozením této části se ztrácí motorická schopnost paže: proces ohybu a prodloužení se stává nemožným. Na zadní straně této hlavy je styloidní proces. Člověk může snadno cítit tuto kost pod kůží.

Humerus a jeho struktura

Humerus a jeho struktura

Humerus je trubkovitý a dlouhý ve své struktuře. I přes jednoduchou strukturu plní důležité funkce. Začíná od ramenního kloubu a pokračuje až k ohybu lokte. Jeho spodní část má trojúhelníkový tvar.

Místo, kde se ulna a humerus scházejí, se nazývá blok. Nad blokem má humerální kost fossa fosforu nad kondylem, radiální fossa a za ní ulnár, na který navazuje olecranon. Tvar hemisféry, který má horní konec ramenní kosti, je otočen směrem k lopatce ramene. Toto zařízení je hlavou humeru. Má výčnělky, které jsou nezbytné pro upevnění svalů a vazů. Mohou snadno chytit ruku.

Radius kostní struktury

Radius kostní struktury

Jedna z kostí předloktí je radiální. Má jednoduchou anatomii. Jeho dolní konec je široký, postupně se zužuje do středu. Nejužším místem je krk, který má hrbolatý povrch, ke kterému jsou připojeny šlachy. Pro spojení s výčnělky humeru v horní části jsou speciální zářezy, dolní konec radiální kosti kloubuje s kostmi zápěstí.

Na křižovatce s zápěstí je styloidní proces, který lze cítit rukou rukou. Dalším důležitým bodem je omezení mezerovitého prostoru předloktí, je opatřeno ulnárovými a radiálními kostmi, které jsou orientovány na sebe ostrými hranami.

Struktura kolenního kloubu jako komplexního spoje

Kolenní kloub je tvořen 3 malými klouby: ramenní, radiální a proximální. Sjednocuje je společná kapsle. Kolenní kloub je zodpovědný za rotační pohyby ramene. Jsou prováděny speciálními svalovými skupinami, které se nazývají pronátor a nárt. Rozdíl mezi těmito svaly spočívá v tom, že ovládají pohyby paží, každý ve svém vlastním směru s amplitudou 140 stupňů. Hrají obrovskou roli, protože při sebemenším pohybu ruky vstupují do práce. Pokud je funkce spoje narušena, akce budou provedeny nesprávně. Pokud je tón svalové tkáně u osoby slabý, pak je možné ohnout loket jiným směrem. U člověka s rozvinutými svaly není prodloužení zcela způsobeno zvýšeným svalovým tónem.

Ligamentózní aparát loketního kloubu

Ligamentózní aparát loketního kloubu

Hlavní funkcí vazů je držet loketní kloub. Existují dva hlavní vazy:

 1. Ulnár se nachází mezi vnitřním výčnělkem na povrchu kondylu ramene a kostním zářezem na ulnární kosti, neumožňuje koleno se loknout. Trauma takového vazu se projevuje jako podvrtnutí nebo prasknutí. Při protahování nedochází při roztržení k bolesti.
 2. Záření - pochází z vnějšího epikondylu humeru, pak se rozchází do dvou částí: jeden svazek vláken pokrývá základnu radiální kosti, tvořící prstencový vaz a druhý je upevněn na ulnu.

Kolaterální vazy blokují boční posun v lidském loketním kloubu.

Svaly, které jsou zodpovědné za pohyb v loketním kloubu

Díky svalům v loketním kloubu jsou takové pohyby jako:

 • prodloužení a ohnutí předloktí;
 • supinaci a pronaci předloktí (nebo rotace).

Na základě toho jsou svaly zapojené do produktu pohybů v loketním kloubu rozděleny do 4 funkčních skupin. Některé svaly vykonávají několik funkcí, proto mohou současně vstupovat do různých funkčních skupin.

Svaly ramenního a ramenního pletence

Ohýbače předloktí

Tyto svaly provádějí ohnutí předloktí, jsou umístěny před příčnou osou kloubu lokte. K flexorům předloktí patří takové svaly:

Extenzory předloktí

Tato svalová skupina je zodpovědná za prodloužení předloktí. Extenzory předloktí jsou umístěny vzadu k příčné ose loketního kloubu a zahrnují tyto svaly:

Pronearm pronators

Tato skupina zahrnuje svaly, které jsou zodpovědné za rotaci předloktí z vnějšku dovnitř. Tato svalová skupina kombinuje:

 1. brachylóza
 2. square pronator;
 3. pronator round.

Předloktí podpěry oblouku

Tyto svaly zajišťují rotaci předloktí zevnitř ven. K nártu předloktí patří:

X-ray loketní kloub

V některých případech, pro identifikaci patologie osteoartikulárního aparátu, lékaři předepisují rentgenové vyšetření oblasti poškození. Kolenní kloub není výjimkou. Snímek této oblasti lidské kostry se provádí ve dvou projekcích: ze strany azezadu.

V normálním rentgenovém snímku jsou kontury všech tří kloubů tvořících kloub kolen rovnoměrné a kloubové prostory mají přibližně stejnou tloušťku. Rozlište mezery humerální, humerální a kloubní. U dětí lze detekovat všechny tři kosti jádra osifikace.

Kolenní kloub

Pozornost si zaslouží loketní kloub spojující horní paže a předloktí s kloubem umístěným v lidském těle. Kloub tvoří 3 kosti: loket, humerální a radiální.

Anatomie loketního kloubu

Loketní kloub je komplexní a kombinovaná artikulace. Ve složitém kloubu se více než dvě kloubní roviny podílejí na tvorbě kloubů kostí. V kombinovaném kloubu - oddělené klouby tvoří kloub, spojený první kloubní kapslí.

Kolenní kloub tvoří tři oddělené klouby: humerální paprsek, proximální radioulnar a bramelocore.

Již bylo zmíněno, že loketní kloub tvoří tři různé klouby, uzavřené v jediné kapsli. Rovina kloubů je pokryta chrupavkovou tkání.

Ramenní kloub je blokován, vytváří podmínky pro pohyby podél jedné osy v rozsahu velikostí 140 stupňů. Ramenní kloub je tvořen blokem z kosti ramene a blokem vrubem ulna.

Humerální kloub je kulový, díky němuž dochází k pohybům podél svislé a čelní osy. Je tvořena kloubní rovinou kloubní jamky radiální hlavy a kondylu humeru.

Proximální radioulnární kloub je válcový, vytváří podmínky pro pohyb kolem vertikální osy. Vytváří spojení radiálního zářezu loktové kosti a obvodu hlavy paprsku.

Vzhledem ke složité struktuře lokte jsou k dispozici následující metody aktivity: flexe a extenze, supinace a pronace předloktí.

S pomocí kloubu kapsle jsou tři obklopující spoje pevně obklopeny. Je upevněn na obvodu humeru. Sestupuje na předloktí a je upevněn kolem poloměru a ulna kostí. Zadní a přední části kapsle jsou spíše tenké a slabě natažené, v důsledku čehož je kloub zranitelný. Boční části kapsle jsou upevněny loketními vazy.

Vytváří se synoviální membrána a oddělené kapsy. Tyto komponenty se podílejí na pohybech, přispívají k jejich hladkosti, chrání strukturu kloubů. Někdy dochází k poškození a zánětu synoviálních sáčků, v důsledku čehož se vyvíjí vážné onemocnění - burzitida kolene.

Svaly loketního kloubu

Loketní kloub má spolehlivou ochranu díky svalovému rámu, který se skládá z velkého množství svalů extenzoru a flexoru. Díky dobře koordinovaným aktivitám budou prováděny pravé a nezaměnitelné pohyby lokte.

Vazby loketního kloubu

Posílení loketního kloubu se provádí v důsledku následujících vazů:

- zajištění ulnar. Vaz odchází z vnitřního epikondy humeru, sestupuje zdola a je připojen k blokovému zářezu lokte.

- Radiační zajištění. Vazivo vychází z postranního epikondylu ramene, jde dolů, jde kolem 2 paprsků radiální kostní hlavy a připojuje se k radiálnímu zářezu ulna.

- Kruhový vaz v poloměru. Vaz je připojen k přední a zadní části radiálního zářezu ulna, jejíž vlákna obklopují poloměr. Díky tomu je poloměr udržován v požadované poloze v blízkosti ulna.

- Čtvercový svazek. Podílí se na spojení radiálního řezu lokte a krku nosníku.

Interkostální membrána předloktí nemůže být nazývána vazem loketního kloubu, navzdory skutečnosti, že také přispívá k fixaci kostí předloktí. Membrána je tvořena spolehlivými pojivovými vlákny. Spojuje skryté konce poloměru a ulna po celé délce.

Vlastnosti struktury loketního kloubu

Loketní kloub je jedinečný kloub v lidském těle. Velké cévy a nervové útvary, které jsou zodpovědné za krevní zásobení a inervaci předloktí a ruky, jím procházejí. Je tvořen třemi kostmi: humerálními, radiálními a ulnárovými zespodu.

Je to jediný komplexní kloub v anatomii, který zahrnuje 3 další jednoduché klouby:

 • rameno;
 • brachylochevoy;
 • proximální radioulnar.

Zvláštností je také skutečnost, že uvedené prvky jsou kombinovány pomocí běžné kapsle. Připevňuje se podél okrajů chrupavkových povrchů spojených kostí. Kloubní kapsle je fixována vazivovým zařízením.

Slabé skvrny

Tam, kde je kapsle připevněna k radiální kosti, její vnitřní povrch tvoří vybrání - vak ve tvaru pytle, který směřuje dolů. Zde se kloubní membrána stává tenčí. Je to slabý bod loketního kloubu. Když se stane zánětlivým, hromadí se v sáčku hnisavý výtok. Pokud se zlomí, může destruktivní proces proniknout do jiných tkání, například do tukové tkáně předloktí.

Kromě vazivového aparátu je kloub také posilován svaly. Ale za a nad kapslí, po stranách procesu ulna, není posilován žádnými svaly. Tato oblast je druhým slabým místem.

Anatomie kloubu

Brachial artikulace, jak název napovídá, spojuje humerus a kosti lokte. Kloub má tvar bloku a je kombinován v pohybu s ramenním ramenem. Spojení se provádí pomocí procesu na humeru ve formě bloku a vhodného oříznutí na radiální kosti. Díky své konstrukci provádí práci pouze podél čelní osy, což zajišťuje možnost ohnutí a odpojení spoje.

Spojení humeru a poloměru v spojení humerálního paprsku probíhá přes hlavu kondylu a fossa hlavy. Ačkoliv kloub má tvar koule, může se pohybovat kolem přední osy (ohýbat a ohýbat) a vertikálně (otáčet).

Proximální radioulnární artikulace je tvořena kloubním obvodem poloměru a řezáním ulnárních kostí, připomínajících válec ve tvaru. Jeho struktura určuje skutečnost, že v něm jsou realizovány pouze takové pohyby, jako jsou například otáčení dovnitř a ven.

Vztah tří prvků kolenního kloubu poskytuje potřebný rozsah pohybu.

Svazky a rozsah pohybu

Upevňovací zařízení je společné pro celý loketní kloub, stejně jako kapsle. Vazby posilují spojení a neumožňují nadměrné pohyby, například boční pohyby. S touto vlastností dávají tomuto kloubu stabilitu. V anatomii se rozlišují dva kolaterály (vpravo a vlevo od kloubu) a prstencový vaz.

Díky kombinaci 3 jednoduchých kloubů, jejich tvaru a vazivového aparátu, který omezuje boční pohyb, lze u kloubu kolene dosáhnout takových pohybů, jako je ohyb a prodloužení. Navíc v důsledku společného působení proximálních (horních) a distálních (dolních) radiačních kloubů se předloktí otáčí dovnitř a ven vzhledem k humeru.

Lze konstatovat, že spojení je poměrně mobilní. To umožňuje osobě provádět jasné a cílené akce. Proto je nezbytná obnova loketního kloubu po traumatickém dopadu nebo zánětlivém procesu.

Svalový systém

Dělat pohyby je nemožné bez takové důležité složky anatomie, jako svaly. Většina svalů lokte se nachází na humeru a předloktí, a proto začíná daleko od samotné sloučeniny. Uvádíme svalové skupiny působící na loketní kloub:

 1. Bicepsy ramene, brachiálního svalu, brachiocerálního, kulatého pronátoru jsou zapojeny do flexe.
 2. Prodloužení se provádí tricepsy ramene a loketního svalu.
 3. Když se otáčí dovnitř, takové svaly jako kulaté a čtvercové pronátory, svaly Brachiocephalus fungují.
 4. Rotace se provádí pomocí nártu, bicepsu ramene a ramenního svalu.

Jsou reprezentovány skupinami, které pohybují končetinou v jednom směru. V anatomii se nazývají agonisté svalů. Svaly, které dělají práci v opačných směrech, jsou antagonistické svaly. Tyto skupiny zajišťují koordinaci pohybů horní končetiny.

Je to vyvážené umístění a struktura svalů, která umožňuje člověku provádět cílené akce a regulovat sílu kontrakce.

Přívod krve a venózní odtok

Krev proudí do komponentů artikulace a svalů pomocí ulnární arteriální sítě, která je tvořena 8 větvemi a leží na povrchu kloubní kapsle. Odcházejí z velkých brachiálních, ulnárních a radiálních tepen. Tato sloučenina různých cév se nazývá anastomóza. Tato anatomie přívodu krve do lokte poskytuje dostatečný přísun krve do oblasti lokte, pokud některá z velkých tepen, které krmí kloub, přestane fungovat. Jedním z negativních aspektů arteriální sítě je však vysoká pravděpodobnost krvácení, když je rána do cév, což je těžké zastavit.

Venózní odtok se provádí přes žíly stejného jména jako tepny, které se živí.

Nervózní vzdělávání

Inervace svalového aparátu, který se pohybuje v loketním kloubu, nastává díky 3 nervovým formacím: radiálnímu nervu, který prochází podél přední plochy ulnární oblasti, středního nervu, který se také pohybuje vpředu a ulnárního, který sleduje zadní povrch oblasti.

Klinická úloha sloučeniny

Loketní kloub spolu s ramenním kloubem je v životě člověka velmi důležitý. Díky němu je možné provádět jak domácí, tak profesionální činnost. Pokud se v případě nemoci nebo poranění neuskuteční správná léčba, pak porušení funkcí takové významné anatomické formace vede k velkým potížím, které zhoršují kvalitu lidského života.

Nemoci lokte se mohou vyskytnout v důsledku traumatických a infekčních zánětlivých změn. Patří mezi ně:

 • artritida - akutní nebo chronický zánět;
 • bursitida - zánět sliznic;
 • epikondylitida ("tenisový loket", "loket golfisty") - zánět epikondylu humeru;
 • modřiny, podvrtnutí, podvrtnutí, zlomeniny.

Hlavním příznakem onemocnění ulnárního kloubu je bolest. Nejčastěji se jedná o lidi, kteří vedou aktivní životní styl, chodí do sportu a pořádají pravidelné výlety. Je to také častý výskyt mezi lidmi, kteří jsou kvůli své profesní činnosti nuceni zažít těžkou fyzickou námahu. Speciální struktura a zásobování krví zvyšuje citlivost kloubu na zranění. Proto je velmi důležité, zejména pro uvedené rizikové skupiny, předcházet rozvoji onemocnění a včas konzultovat lékaře.

Artroskopie je nejvíce informativní výzkum pro posouzení stavu kloubu. Jedná se o bezpečný provoz s minimálním poškozením, při kterém dochází k defektům a pomocí video zařízení kontrolují spoj zevnitř.

Jak zapomenout na bolesti kloubů?

 • Bolesti kloubů omezují váš pohyb a plný život...
 • Máte strach z nepohodlí, drtivosti a systematické bolesti...
 • Možná jste vyzkoušeli spoustu léků, krémů a mastí...
 • Ale soudě podle toho, že tyto řádky čtete - nepomohli vám moc...

Ale ortoped Sergey Bubnovsky tvrdí, že existuje skutečně účinný lék na bolest kloubů! Přečtěte si více >>

Loketní kloub má komplexní a zajímavou strukturu, protože současně spojuje tři kosti: humerální, ulna a radius, které mezi sebou tvoří tři menší klouby. Účast kloubu na téměř všech akcích prováděných člověkem z něj činí častý cíl pro různá onemocnění, včetně profesionálních („tenisový loket“, „golfový loket“).

Z čeho se tento kloub skládá?

Anatomie loketního kloubu je poměrně složitá, protože se skládá ze tří menších: bramelotectal, brachioleic a proximální radioulnar.

První dvě spojení pracují společně, což způsobuje prodloužení ohybu, třetí „dílčí kloub“ otočí předloktí kolem svislé osy. Do takových pohybů se zapojuje spousta svalů.

Nemoci

Začneme přemýšlet o kloubu, když to bolí, drtí, tření nebo otok je slyšet v něm. Chcete-li být řádně léčeni, musíte vědět, jaký typ onemocnění kloubů kloubů jste zažili.

Podmíněně jsou onemocnění kloubů rozdělena na:

 • Artritida - zánět samotného kloubu. Může se zobrazit jako:
 1. následkem autoaggrese imunitního systému po onemocnění;
 2. změny metabolismu (dna);
 3. výsledek infekčního onemocnění (reaktivní artritida);
 4. Výsledkem stálého zatížení kloubu v důsledku profesionální činnosti ("loket tenista", "loket studenta").

V tomto případě se bolest objevuje v kloubu, bobtná, kůže přes něj zčervená a stává se horkou.

Specifická léčba začíná po zjištění příčiny artritidy. Pacientovi jsou předepsány protizánětlivé léky v masti nebo tabletách, na kloub je aplikován obvaz.

 • Bursitida - zánět kloubního vaku, se obvykle vyskytuje po úrazech kloubů, méně často v důsledku alergií nebo infekčních onemocnění. Zjevil se ve formě otoku a něhy v lokti. Kůže přes kloub se stává červenější a teplejší a pohyb je omezen.
  Léčba spočívá v užívání protizánětlivých léčiv, v případě potřeby antibiotik, provádějících fyzioterapeutické postupy. Na spoj se aplikuje tlakový obvaz.
 • Degenerativní dystrofická onemocnění (artróza). Vyskytují se v důsledku "mazání" chrupavky, která pokrývá kloubní povrchy kostí, může být pokračováním chronicky se opakující artritidy loketního kloubu, které se projevují jako potíže s pohybem a bolestí v kloubu, které procházejí během aktivity, pociťují trhliny, praskliny a další kloubní hluk. S artrózou, kloub není červený, ne horký, velmi vzácně - oteklý. Neléčená artróza vede k progresi onemocnění a postižení.

Struktura loketního kloubu

Kolenní kloub je komplexní kloub tvořený 3 kostmi. Mezi těmito kostmi jsou 3 společné prvky, které jsou vzájemně propojeny. Tyto klouby jsou uzavřeny v jedné společné kapsli, která se nazývá loketní kloub. Každá složka zařízení je pokryta hyalinní chrupavkou. Díky tomu zůstává spoj pohyblivý a odolný proti poškození.

Kosti tvořící loketní kloub

Spoj je tvořen spojením 3 kostí. 1 z nich je brachiální. Kost si zachovává svůj kulatý tvar po celé délce, ale na jednom konci se stává trojstěnným. Dolní část humeru je pokryta speciálním složením. Je navržen pro spojení s kostmi, které jsou v blízkosti. Horní část kostní tkáně je spojena s dalšími prvky. Blok humerální kosti je oblastí kontaktu. Humerus navíc spojuje radiální kost s její boční částí. Všechny kosti mají drážky uvnitř i vně. Používají se pro připojení. Zahrnují růst kostí, které se nacházejí v blízkosti. Vnější a vnitřní vybrání zahrnuje procesy jiných kostí.

Ve struktuře loketního kloubu hraje velkou roli ulna. Má trojúhelníkový tvar a na koncích se rozšiřuje. Na vnější a vnitřní straně kostní tkáně jsou zářezy. Jsou určeny pro spojení s radiální a humerus. Na koncích jsou vytvořeny výstupky, které jsou spojeny s dalšími kostmi. Pod těmito formacemi je nerovný povrch kostní tkáně. Ramenní sval se připojuje k této části. Spodní strana kosti zesílí a spojí se s poloměrem. Celá spodní část spoje je pokryta speciálním povrchem. Poškození této kostní tkáně může narušit schopnost pohybu paže. Proces ohybu a prodloužení bude nemožný a pacient zažije silnou bolest.

Kolenní kloub je tvořen poloměrem. Má zesílení na dně. Horní část sousedí se sousední kostí a tvoří hlavu. Zde je zahuštění a drážka, která je určena pro seskupení s humerem. Aby byl poloměr v kontaktu s ostatními, je celá hlava pokryta speciální tekutinou. Poloměr je zúžen do středu. V tomto místě je tuberozita poloměru. V kolenním kloubu se připojují šlachy.

Je těžké tuto část paže poškodit, ale zranění může vést k infekci v těle a rozvoji vážných onemocnění.

Ligamentové zařízení

Které kosti a vazy tvoří kloub

Existují 3 malé klouby, které tvoří 1 loketní kloub:

Všechny tyto 3 prvky jsou umístěny na křižovatce 3 kostí a jsou uzavřeny v 1 kapsli. Společně tvoří komplexní zařízení loketního kloubu. Ramenní kloub patří do skupiny šroubovicových prvků. Jeho tvar připomíná šroub a má osu otáčení. Tato jednotka má tvar koule. U lidí je tvořen v místě interakce humeru a poloměru. Proximální kloub patří k obvyklým válcovým prvkům. Nachází se v loketním kloubu na křižovatce kostní tkáně a pantu. Ramenní kloub je jednou složkou tohoto přístroje, který se může dobře cítit při palpaci.

Kolenní kloub je zodpovědný za schopnost paže pohybovat se. Navíc je zodpovědný za pronaci a supinaci. Tyto akce jsou možné pouze v případě, že není narušena funkce zařízení. Pak se kolenní kloub řádně posouvá. Otočení by mělo být provedeno přes střed závěsu a pokračovat v ose bloku sousední kosti. Amplituda pohybů při supinaci nebo pronaci by neměla překročit 140 °. Tento ukazatel se může zvýšit u osoby, která často hraje sport nebo neustále dává svému tělu fyzickou námahu.

Kolenní kloub je držen dvěma vazy. Ulnární kolaterální vaz se nachází mezi mediální epicondyle a vybrání kosti. Radiální kolaterální vaz je připojen z jedné strany k namyschelku, poté rozdělen do 2 částí, zakrývá základ radiální kosti a končí u základny nejbližší kostní tkáně. Kolenní kloub omezuje jakýkoliv boční pohyb. Jejich pověření je nemožné kvůli přítomnosti vedlejších vazů.

Struktura lidské ruky zahrnuje svaly. Síla prodloužení a ohnutí loketního kloubu závisí na stupni jeho vývoje. Sportovci mají mnohem rozvinutější proces kostí a jejich svaly jsou značně rozšířené. To neumožňuje osobě provést úplné rozšíření.

Pokud však má pacient poněkud slabý svalový tonus, pak může nejen svázat loket do konce, ale může ho ohnout mnohem silněji, než je obvyklé. Taková odchylka od normy není nebezpečná a zdraví pacienta není ohroženo.

Ramenní flexorové svaly

Svalové tkáně, které jsou umístěny kolem loketního kloubu, začínají v rameni nebo předloktí. Končí nebo začínají mimo loketní kloub. Existují však určité svalové skupiny, které mají přímý vliv na práci loketního kloubu a jsou umístěny vedle něj. Svaly ramene, které ovlivňují funkci lokte, jsou rozděleny do dvou skupin. 1 zahrnuje svaly flexoru:

Ramenní sval je jinak nazýván radiální sval. Je připevněn ke dnu kosti (vpředu). Sval se nachází podél celého kopcovitého povrchu kostní tkáně a je připojen k jeho procesu. Na druhé straně tato svalová vlákna plní funkci flexe v předloktí. Přední část ramenního svalu se skrývá za bicepsovou svalovou tkání.

V případě porušení práce tohoto orgánu ztrácí člověk schopnost pohybovat se rukou a zažívá silnou bolest v lokti. Pokud nebudete věnovat pozornost takovému zranění po dlouhou dobu, pak se bolestivé pocity mohou rozšířit do celé paže. Poškození této oblasti ruky může způsobit zánět. Proto je nutné v případě vážného poranění nebo roztržení svalů konzultovat lékaře.

Biceps brachial sval má 2 vrcholy. Jsou upevněny na dlouhém a krátkém kusu kosti. Sval se nachází v předloktí na tuberozitě poloměru. Tato svalová vlákna patří do třídy kloubních. Mají několik funkcí, které závisí na tom, kde jsou připojeny. Pokud je sval bicepsu připevněn k ramennímu aparátu, pak působí jako flexor, pokud jde do ulnáře, pak působí nejen jako flexor, ale také jako nárt. Svalová vlákna nedovolují, aby se ruka nepřirozeně ohýbala a podporovala ji ve správné poloze.

V případě porušení nártu může pacient pocítit silnou pružnost paže a oslabení přilehlých svalů. V tomto případě se musí pacient poradit s lékařem a zahájit léčbu.

Ramenní extenzory

Svalová struktura paže

Tato skupina zahrnuje zádové svaly. Patří mezi ně:

 1. Triceps sval ramene.
 2. Loketní sval.

Trojhlavý sval člověka patří do třídy dvouloubní, má 3 hlavy a je připojen k zadní části ramene. Tato tkanina plní několik funkcí:

 1. Aktivuje ramenní aparát.
 2. Stimuluje prodloužení ramenního aparátu.
 3. Ovládá kolenní kloub.

Dlouhá hlava je připevněna k subartikulárnímu procesu lopatky a mediální a laterální k zadní části ramenní kosti. Jsou umístěny na obou stranách radiálního nervu a obklopují mezivrstvy. Po tom, hlavy jsou redukovány v 1 šlacha, který skončí v předloktí a je spojený s ulnárním růstem. Triceps sval přispívá k prodloužení prvku lokte. Při poranění nemůže loket ohnout nebo ohnout loket. V tomto případě osoba zažívá silnou bolest v lokti. Pokud má pacient vrozenou deformitu (sval je kratší nebo delší), pak rameno nebude zcela ohnuté, neohnuté nebo nepřirozeně ohnuté směrem ven. V tomto případě pacient necítí vždy bolest. Tato deformace je léčena chirurgickým zákrokem.

Svalová vlákna loktů se nacházejí mezi radiálními a ulnárními výrůstky. Z jedné strany je připevněn k fascii. Hlavním úkolem tohoto svalu je to, že dělá funkci předloktí. Fascia hraje důležitou roli ve správném fungování loketního kloubu. To je docela silný a úplně skryje všechny svaly předloktí. Působí jako flexor a posiluje svalovou sílu. Fasci tak stimuluje ohnutí a prodloužení lokte.

V případě poškození fascie pacient nebude schopen správně provádět ruční manipulace a akce mu přinese bolestivé pocity.

Ohýbače předloktí

Svaly flexoru a jejich šlachy

Lidská anatomie naznačuje, že všechny flexory předloktí jsou rozděleny do 2 skupin. Jedná se o zařízení povrchové a hluboké vrstvy. Povrchová vrstva zahrnuje:

 1. Kolo pronator.
 2. Radiální flexor kartáč.
 3. Lak na loketní flexor.
 4. Finger flexor.

Pronator v ramenním kloubu plní důležitý úkol. Stimuluje pronaci předloktí a pohyb zařízení. V případě, že pronator selže, je mobilita mechanismu částečně narušena. Pronator se odehrává z epicondyle humerální kostní tkáně a až do procesu kostí. Pokud je přístroj narušen, je prostě nemožné ohnout nebo ohnout předloktí. To způsobí, že se pacient cítí bolestivě a vyžaduje okamžitou návštěvu u lékaře.

Ohýbačka zápěstí je prvek, který se podobá vřetenu. Je připojen k další kosti. Ve spodní části je doprovázena šlacha. Radiální flexor spojuje loketní kloub a ruku. Anatomie kolenního aparátu není možná bez radiálního flexoru. Provádí velmi důležitou funkci. Na tom záleží mobilita ruky, ohyb předloktí. Radiální flexor je multikulturní svalová tkáň. Pro člověka je také důležité, protože je částečně pronátorem ruky a předloktí. Pokud je zranění zápěstí zraněno, pak se osoba nemůže pohybovat rukou a bolest se může projevit v celém rameni.

Anatomická struktura loketního flexoru zápěstí se skládá ze dvou částí. Humerální hlava je připojena k humeru a ulna k fascii předloktí. Distální proces tkáně je připojen k kostní tkáni ve tvaru hrachu. Všechny ostatní tkáně, které jsou připojeny k kosti ve tvaru hrášku, pokračují v činnostech provedených flexorem lokte. Aktivita kostní tkáně ve tvaru hrachu je založena na skutečnosti, že ovlivňuje růst síly ulnárního flexoru. Při poranění tohoto prvku nemusí dojít k významným změnám ve fungování ruky, ale pacient pociťuje bolestivé pocity, které lze pociťovat v celé ruce.

Povrchový ohýbač prstů je upevněn mezi lokty a radiálními ohýbači. Anatomie zahrnuje rozdělení tohoto flexoru na 4 části. Tyto svalové tkáně rostou společně na jednom místě, ale mají různé následné body připojení. Je to polyartikulární aparát a je zodpovědný za ohýbání falangální svalové tkáně.

V případě poškození povrchového ohybu nebo při porušení jeho práce bude pro osobu obtížné stlačit a odepnout prsty.

Extensory předloktí

Kolenní kloub zahrnuje ve svém přístroji extensor zápěstí. Tato svalová vlákna jsou umístěna na fascii předloktí a pohybují se dolů. Extensor zápěstí je připojen k kostní tkáni a mediálnímu růstu a pak umístěn na metakarpální kost. Tato svalová vlákna jsou dobře viditelná u pacientů s dobrým svalstvo. Jsou zcela přilehlé k kostní tkáni. Ve srovnání s loktem má extensor zápěstí slabý točivý moment. Hlavním úkolem svalové tkáně je prodloužení ruky.

Dlouhý radiální extenzor zápěstí je připojen k kostní tkáni ramene a jde dolů pod ostatní svaly. Vidíte, že tato svalová vlákna mohou být poměrně vzácná. Konec svalu je připojen k 2-metakarpální kosti. Funkce radiálního extenzoru má řídit činnost ruky. Při práci není příliš ovlivněn extenzor zařízení. Jeho nepřítomnost však značně komplikuje práci celé ruky. Pokud je extenzor poškozen, pak člověk nejprve cítí bolest lokalizované přírody, ale pak se šíří po celé ruce.

Svaly zodpovědné za prodloužení lokte

Krátký radiální extenzor zápěstí je umístěn dále než podobný dlouhý přístroj. Tato svalová tkáň je připojena k kosti humerus a zahrnuje až 3 metakarpální kosti. Anatomie pohybů tohoto přístroje je poměrně jednoduchá. Kromě toho, že svalová tkáň rozvíří kartáč, také reguluje rozsah jeho odstranění na stranu. V případě poškození tohoto extenzoru není pacient schopen otáčet dlaní a provádět jednoduché ruční manipulace.

Extensor prstů je umístěn na zadní straně předloktí. Je umístěn na fascii předloktí. Z jedné strany se extenzor stává šlahou a jde dolů k prstům osoby. Šlacha je rozdělena do 3 částí. Každá z nich je připojena k oddělené falangy prstů. Každý jednotlivý extenzorový prst je součástí běžného extenzorového aparátu.

Svalový sval je umístěn v předloktí a je obklopen doprovodnou svalovou tkání. Jdou kolem všech kostí, které vstupují do kloubního aparátu a sestupují dolů k ruce. Fungování této svalové tkáně závisí na tom, jak dobře se bude provádět rotace kostí a kloubů v lidské ruce. Toto vlákno působí jako podpěra předloktí. V případě porušení jeho práce není pacient schopen provádět jednoduché pohyby rukou.